ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI: Historyczny zryw Polaków – Porozumienia Sierpniowe – Magna Masuria

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI: Historyczny zryw Polaków – Porozumienia Sierpniowe

3

31 sierpnia 1980 roku to data, która na zawsze zapisała się w historii Polski jako moment przełomowy, determinujący losy narodu i przyczyniający się do upadku komunistycznego reżimu. O godzinie 16.40 w Gdańsku, w symbolicznym miejscu – Stoczni Gdańskiej, przedstawiciele Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego (MKS) oraz delegacji rządowej dokonali podpisania dokumentu, który zakończył trwający kilkanaście dni strajk. To wydarzenie, znane jako Porozumienie Gdańskie, otworzyło drzwi do powstania niezależnych, samorządnych związków zawodowych i przyczyniło się do narodzin ruchu „Solidarność”.

Pełna nazwa Porozumienia Gdańskiego brzmi „Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w dniu 31 sierpnia 1980 roku w Stoczni Gdańskiej”. Sygnatariuszami dokumentu byli członkowie Prezydium MKS na czele z Lechem Wałęsą oraz przedstawiciele strony rządowej, w tym wicepremier Mieczysław Jagielski i członek Sekretariatu Komitetu Centralnego PZPR Zbigniew Zieliński.

Porozumienie Gdańskie przewidywało szereg kluczowych zmian. Jedną z najważniejszych było uznanie prawa pracowników do tworzenia niezależnych związków zawodowych. Gdański MKS miał stać się komitetem założycielskim tych nowych związków, które otrzymałyby prawo do wpływu na istotne decyzje społeczno-gospodarcze. Porozumienie zapewniało również pracownikom prawo do strajków oraz zobowiązywało władze do wprowadzenia zmian w ustawodawstwie związanym z związkami zawodowymi.

Podpisanie Porozumienia Gdańskiego nie tylko zakończyło strajki w Trójmieście, ale stało się iskrą, która zapoczątkowała ruch „Solidarność”. To wydarzenie inspirowało pracowników z różnych zakładów pracy w Polsce do solidarnego działania w obronie swoich praw i walki przeciwko komunistycznemu reżimowi. Ruch „Solidarność” szybko narastał, przekształcając się z lokalnych komitetów strajkowych w ogólnokrajową organizację związkową.

Nie tylko struktury związkowe były celem Porozumienia Gdańskiego. Dokument przewidywał również reformy w obszarze cenzury, przywrócenie zwolnionych pracowników oraz uczniów do pracy i nauki, a także rewizję wyroków w procesach politycznych. Wszystko to miało na celu otwarcie nowych perspektyw i wzmocnienie pozycji obywateli wobec reżimu.

W 2005 roku, w uznaniu ogromnego znaczenia Porozumienia Gdańskiego dla narodu polskiego, Sejm ustanowił 31 sierpnia dniem państwowym. Dzień ten nosi nazwę Dnia Solidarności i Wolności i ma na celu upamiętnienie pokojowego zrywu Polaków przeciwko komunizmowi oraz uhonorowanie wartości solidarności i walki o wolność.

Historia Porozumienia Gdańskiego to nie tylko opowieść o podpisaniu dokumentu w 1980 roku. To symbol walki narodu o swoje prawa, walki przeciwko reżimowi, która wytyczyła drogę ku wolności. To także ukoronowanie długotrwałych zmagań, które w końcu doprowadziły do upadku komunistycznego reżimu w Polsce i zapoczątkowały nowy etap w historii kraju.

3 thoughts on “ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI: Historyczny zryw Polaków – Porozumienia Sierpniowe

 1. Podczas tego zrywu ZOMO miało co robić. ”Bijące serce partii” bo tak określano te oddziały za krwawe i wyjątkowo brutalne akcje używane były aż do 1989r. Dziw bierze, że po dziś dzień ludzie służący w ZOMO mogą jeszcze służyć ukryci po 1989r. w innych służbach mundurowych podobnie jak znany prokurator stanu wojennego.

 2. Jest jeszcze ich wielu niektórzy dobrze się mają.
  Nie chodzi tylko o tych z ZOMO,ale ci z SB ,ORMO oraz tajnych współpracowników z systemem sowieckim.
  Nie brakuje ich w Kętrzynie jak i na terenie powiatu.

  1. W tym roku wprowadzono zakaz zatrudniania w korpusie służby cywilnej oraz w urzędach państwowych osób, które w okresie od 1944 roku do 07.1990 pełniły służbę, pracowały w organach bezpieczeństwa państwa PRL lub były współpracownikami tych służb.
   Tak więc SBekom ZOMOwcom i tajnym współpracownikom zaraz się ostatecznie ukróci.
   Porażką systemu jest fakt, że zakaz nie obejmuje nadal aktywnych funkcjonariuszy, którzy przed zlikwidowaniem w 1989 roku ZOMO i SB przenieśli się do innych służb i do dziś pełnią w nich służbę. W straży granicznej także i są tacy co kreują się na bohaterów tamtego okresu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *