ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI: Operacja polska NKWD – Magna Masuria

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI: Operacja polska NKWD

2

fot. teka edukacyjna IPN/Funkcjonariusze NKWD za mordowanie Polaków dostawali zegarki. Na tej fotografii tak układają ręce, by pochwalić się tymi zegarkami

W obecnych czasach różnego rodzaju propagandyści opowiadają o Wołyniu, jednak gdy przytacza się czystkę społeczeństwa polskiego z 1937 roku to propagandyści milkną, a „narodowcy” niekiedy nawet nie wiedzą o czym mowa. 11 sierpnia 1937 roku na rozkaz 00485 rozpoczęła się tzw. operacja polska NKWD. W poniższym artykule przytoczymy szczegóły stalinowskiego terroru na ludności polskiej z lat 1937-1938.

W historii okrucieństw i zbrodni przeciwko ludzkości, mało jest wydarzeń porównywalnych z operacją przeprowadzoną przez NKWD w okresie Wielkiego Terroru w Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Ta makabryczna akcja, nosząca nazwę „Operacja Polska”, jest uważana za jedną z największych zbrodni z wyraźnymi znamionami ludobójstwa w Europie XX wieku.

W sierpniu 1937 roku, na mocy rozkazu nr 00485 wydanego przez Nikołaja Jeżowa, ludowego komisarza spraw wewnętrznych ZSRS, zapoczątkowano szokującą kampanię represji. Pod pretekstem przynależności do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW), oskarżanej o działalność szpiegowsko-wywrotową na rzecz Polski, represjonowano i mordowano ludzi w masowej skali. Ofiarami tego okrutnego planu padło nie mniej niż 139 835 osób, z których nie mniej niż 111 091 zostało zamordowanych – często za pomocą strzału w tył głowy. Wśród ofiar dominowali Polacy, ale także Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i przedstawiciele innych grup narodowych, które zamieszkiwały ZSRS. Dodatkowo, na mocy rozkazu nr 00486, żony i dzieci tych skazanych również padły ofiarą represji.

W okresie Wielkiego Terroru Polacy mieszkający w ZSRS stali się również celem brutalnej czystki przeprowadzonej przez Stalina w Armii Czerwonej, służbie bezpieczeństwa i aparacie partyjnym. Jednak to „operacje narodowościowe”, ukierunkowane na „niechciane narody”, w tym Polaków, doprowadziły do nieopisanej tragedii. Ludzie ci byli represjonowani, mordowani, a ich tożsamość kulturowa i narodowa była celowo niszczona.

Operacja Polska wyróżniała się swoją skalą, okrucieństwem i perfidią. Polacy byli zabijani niemal czterdziestokrotnie częściej niż inni obywatele ZSRS. Szacuje się, że w okresie Wielkiego Terroru życie straciło co najmniej 200 tysięcy Polaków.

Niepokojące jest to, że mimo ogromnej skali tych zbrodni, Operacja Polska pozostawała w cieniu i była niewłaściwie zrozumiana przez lata. W literaturze, filmie, teatrze czy muzyce temat ten był unikany, a informacje o tej zbrodni nie były zawarte w programach szkolnych. Nawet literatura naukowa poświęcona tej tematyce była nieadekwatna w porównaniu do rozmiarów tego tragicznego wydarzenia.

Jednak starania podejmowane przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego oraz Instytut Pamięci Narodowej, w tym stworzenie portalu popularnonaukowego poświęconego „Operacji Polska”, mają na celu odkrycie prawdy i przywrócenie pamięci o tej zbrodni. Ważne jest, aby historia Operacji Polska stała się częścią powszechnej świadomości i była upamiętniana jako memento tragicznych wydarzeń, które dotknęły naród polski i inne grupy narodowe w ZSRS. Tylko poprzez pamięć i edukację można zapewnić, że te zbrodnie nigdy nie zostaną zapomniane i że przyszłe pokolenia będą pamiętać o cierpieniu ofiar Operacji Polska.

2 thoughts on “ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI: Operacja polska NKWD

  1. Wszystkie te zbrodnie ruskie mają wspólny mianownik ludobójstwo, zbrodnie na umęczonym a jakże dzielnym Narodzie Polskim.
    A są politycy w Polsce przez małe”p” którym się marzą relacje z Rosją taką jaka ona jest ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *