SORKWITY: Relacja z Biesiady Pałucko-Mazurskiej – Magna Masuria

SORKWITY: Relacja z Biesiady Pałucko-Mazurskiej

0

W dniu 14 maja 2022 roku w Grodzie Piasta, w Chomiąży Szlacheckiej miała miejsce niecodzienna uroczystość, tj. Biesiada Pałucko-Mazurska zorganizowana wspólnie przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąsawie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie oraz Radę Seniorów w Sorkwitach.

To było od dawna planowane spotkanie z zaprzyjaźnionymi organizacjami i stowarzyszeniami z Mazur.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gąsawie reprezentował prezes Jacek Mazany. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mrągowie reprezentowała przesympatyczna pani Halinka Sawicka a Radę Seniorów z Sorkwit reprezentował sam Wójt Gminy Sorkwity wraz z panią Marią Pacholską. Pragniemy wspomnieć, że wójtem Gminy Sorkwity jest rodowity gąsawianin pan Józef Maciejewski, który zarazem był naszym honorowym gościem.

Na to niezwykłe spotkanie zaprosiliśmy również dyrektora Szkoły Podstawowej w Gąsawie pana Jacka Superczyńskiego oraz pana Janusza Witkowskiego, właściciela Ośrodka Szkoleniowego w Żninie, z którymi współpracujemy realizując działalność naszego uniwersytetu.

Po oficjalnej części spotkania, która była okazją do podziękowań i ciepłych słów dotyczących naszej współpracy wymieniono się upominkami i rozpoczęła się część konsumpcyjno-rozrywkowa.
Tę część programu rozpoczął występ Zespołu Śpiewu Tradycyjnego ” Piekielnica” z tradycyjnym repertuarem o charakterze ludowym. Pragniemy dodać, że w składzie tego zespołu jest pani dr Małgorzata Zduniak z naszego uniwersytetu.

Dalej to już zajął się nami pan Zdzisław Krupiński i Gąsawska Kapela, która bez żadnego przymusu wyprowadziła gości na parkiet dając nam dużo rozrywki i pałuckiego humoru. Również nie obyło się bez akcentów indywidualnych gdzie swymi występami uraczył nas pan Stanisław Janowski oraz pani Monika Szeleżyńska z Gąsawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *