Spektakularna porażka burmistrza Niedziółki [FELIETON POSESYJNY] – Magna Masuria

Spektakularna porażka burmistrza Niedziółki [FELIETON POSESYJNY]

10

Spektakularną porażką burmistrza Niedziółki zakończyło się na ostatniej sesji procedowanie jego projektu uchwały o określeniu szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Miasta Kętrzyn za 2020 rok”.

Przypomnimy czytelnikom, że każdego roku, w terminie do 31 maja, burmistrz miasta przedstawia radzie Raport o stanie miasta za miniony rok. Raport jest podsumowaniem działalności burmistrza w poprzednim roku i musi zawierać w szczególności realizację polityki, programów i strategii, a także realizację uchwał rady i budżetu obywatelskiego. Taki Raport rozpatruje rada na sesji i podejmuje decyzję o udzieleniu bądź nie udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.

Zgodnie z ustawą rada nie musi, ale może określić, w drodze uchwały, szczegółowe wymogi przygotowania takiego raportu. Przypomnimy, że taki projekt uchwały pojawił się po raz pierwszy w tym roku i dotyczył raportu za 2020 r. Ponieważ radny Nowak miał uwagi do poprzednich raportów, które były różne, postanowił przygotować w tym roku projekt uchwały i złożył na początku marca przewodniczącemu rady. Projekt uzyskał pozytywna opinię radcy prawnego i został włączony do porządku sesji. Ponieważ projekty składane przez radnych czy kluby muszą uzyskać opinię burmistrza, więc projekt radnego Nowaka trafił, jak powiedział wiceburmistrz na sesji, 19 marca do pana burmistrza, który zamiast go zaopiniować postanowił przygotować swój projekt w tej samej sprawie.

Co mu będzie radny ustalał wymogi? Lepiej będzie jak sam sobie takie wymogi ustali. Przy czym burmistrz Niedziółka zrobił to z naruszeniem Statutu Miasta, bo zamiast wymaganego 7 dniowego terminu do złożenia przewodniczącemu rady projektu wraz z opinią radcy, złożył go 3 dni przed sesją i w związku z tym nie był ujęty w porządku sesji. W zawiązku z tym, radny Nowak nie chcąc brać udziału, jak powiedział, w konkursie piękności, wycofał swój projekt,  no bo jak powiedział, takie sytuacje raczej nie zdarzają się w samorządach. Gdyby nie wycofał radni musieliby głosować nad dwoma projektami, co byłoby dość zabawne i raczej kompromitujące. Najbardziej zabawne było to, że radni na sesji dostali autopoprawkę burmistrza do tego jego projektu na 2 strony, z którą nie mieli się kiedy zapoznać.

Część radnych apelowała do burmistrza, aby zachował się jak należy i wycofał swój projekt, ale ten nie chciał, więc w głosowaniu przepadł. Można rzec, że rywalizacja w temacie, jakby zapewne zaśpiewał Kazik „Mój projekt jest lepszy niż Twój” skończyła się porażką burmistrza.

10 thoughts on “Spektakularna porażka burmistrza Niedziółki [FELIETON POSESYJNY]

 1. Kompromitacja burmistrza, sekretarz i kancelarii prawniczej . Wstydu brakuje i szacunku do człowieka. Kraść cudze pomysły! Radny Nowak człowiek z kulturą, na poziomie, z ogromną wiedzą. Wyrazy szacunku dla odwagi i determinacji radnego.

 2. Proszę wskazac zapis w Ustawie o Samorzadzie Gminnym ,gdzie projekt Uchwaly przygotowany przez Radnego bądź Klub Radnych powinien byc opiniowany przez Burmistrza?
  A nawet gdyby tak bylo to opinia jest tylko opinią i mozna ją uwzględnić bądź nie.
  Przewodniczacy mial obowiazek ten projekt( niezaleznie od jakiej by nie bylo opinii czy to Radcy czy Burmistrza )uwzględnić w porzadku obrad Sesji.
  Szanowna Rado Miasta to panstwo pelnicie zaszczytna funkcję organu stanowiącego i kontrolnego,a nie Radca Prawny czy Burmistrz.
  Jeżeli będą jakiekolwiek watpliwosci co do podjętej uchwaly,którą zlozyl w formie projektu Radny ,bądź Klub Radnych to to są organy nadzoru.
  Nstomiast w zadnym razie opnie Radcy Prawnego czy Burmistrza nie mogą hamować niezbywalnego uprawnienia Rady czy tez poszczegolnych Radnych.
  .

  1. Wyborco. Oprócz ustawy gmina posiada Statut, w którym zapisane są szczegóły procedury w tej sprawie i przed napisaniem swojego komentarza powinieneś zapoznać się właśnie ze Statutem. To pozwoli Ci pisać właściwe komentarze.

 3. Paragraf 26 ustęp 3 Statutu Miasta Kętrzyn „Projekt uchwały składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który po zaopiniowaniu przez radcę prawnego urzędu, co do zgodności z prawem, kieruje go do komisji problemowo właściwej celem zaopiniowania, a do pozostałych komisji problemowych do zapoznania się, przy czym w przypadku projektów uchwał zgłaszanych przez komisje rady, kluby radnych i radnych wymagają one wyrażenia pisemnej opinii Burmistrza Miasta o projekcie uchwały”

 4. Nie zmienia to faktu, że projekt uchwały złożony przez Burmistrza powinien był wpłynąć do Rady na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, tak by radni mieli możliwość zapoznać się z nim, by móc wyrazić obiektywną opinię. Niestety tak się nie stało. Na szczęście jednak projekt nie przeszedł i nadal jest szansa na obiektywne podejście do raportu i rozliczenie Burmistrza w głosowaniu nad udzieleniem wotum zaufania.

  1. Zgoda kwestie procedowania doprecyzowuje Statut Miasta Kętrzyn, bo w Ustawie o Samorzadzie nie ma takiego uregulowania,
   aktem wyzszego rzędu jest Ustawa tu chyba nie mamy wątpliwości .
   Art.20 ust.6 Ustawy o Samorządzie Gminnym (dotyczy Klubów Radnych )cyt.Na wniosek Klubu Radnych Przewodniczacy Rady Gminy jest obowiazany wprowadzić do porządku obrad najbliższej Sesji projekt uchwaly,zgloszony przez Klub Radnych,jezeli wpłynąl do Rady Gminy co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem Sesji.
   Jeszcze raz nalezy podkreślić iz żadne opinie,ale to żadne nie moga zatrzymać procesu legislacyjnego, bo podkreślam każda opinia jest tylko opinią którą mozna uwzglednic ,ale nie ma takiego obowiazku.
   Do oceny tego czy dana Uchwala zostala podjęta z naruszenim prawa są organy nadzoru oraz Sądy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *