Stanowisko radnych sejmiku województwa – Magna Masuria

fot. XXXIV sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

Stanowisko Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2022 roku. 

Federacja Rosyjska dokonała kolejnej agresji na niepodległą Ukrainę anektując część Obwodu Ługańskiego i Donieckiego okupowanych przez Rosję od 2014 roku. To kolejny, po zajęciu Krymu nielegalny zabór części suwerennej i niezależnej Ukrainy, to złamanie Karty Organizacji Narodów Zjednoczonych, których Ukraina była członkiem założycielem w 1945 roku.

Imperialna polityka Rosji była i jest śmiertelnym zagrożeniem dla jej sąsiadów: Ukrainy, Białorusi, państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii oraz Polski. Ta agresywna polityka Federacji Rosyjskiej budzi także poważny niepokój i sprzeciw mieszkańców Województwa Warmińsko-Mazurskiego graniczącego na odcinku dwustu kilometrów z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W naszym regionie już od 75 lat, zamieszkuje wielotysięczna społeczność ukraińska, która także przyczynia się do rozwoju życia społeczno-gospodarczego województwa.

W pełni popieramy stanowcze działania władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz obrony niepodległości Ukrainy przed agresją oraz wsparcia politycznego, gospodarczego i w sprzęt wojskowy.

Słowa solidarności i wsparcia dla wolności Narodu Ukraińskiego kierujemy do władz samorządowych partnerskiego Obwodu Równieńskiego i całej Ukrainy.

Deklarujemy pomoc dla Ukraińców broniących niepodległości swojego państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *