„Stary ogólniak” zajął 8 miejsce w RANKINGU LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2022 w województwie – Magna Masuria

„Stary ogólniak” zajął 8 miejsce w RANKINGU LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2022 w województwie

5

I Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie zajęło 8 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 – Perspektywy i tym samym uzyskało Srebrny Znak Jakości nauczania. W skali całego kraju kętrzyński „stary ogólniak” uplasował się na 355 miejscu rankingu.

W rankingu analizowano wyniki 1256 liceów ogólnokształcących – spośród 2270 działających na terenie całego kraju, które spełniały kryterium wejścia do Rankingu. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów, a są nimi:

– sukcesy szkoły w olimpiadach ogólnopolskich, uwzględnionych zostało w Rankingu 43 olimpiady ogólnopolskie, które zwalniały z egzaminu maturalnego, z części pisemnej egzaminu zawodowego lub/i były finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2020/2021 oraz 18 międzynarodowych olimpiad, w których nasz kraj był reprezentowany przez uczniów szkół średnich

– wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych – wskaźnik uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla liceów ogólnokształcących

– wyniki matur z przedmiotów dodatkowych – kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów ze wszystkich przedmiotów dodatkowych. Na potrzeby tego kryterium została wyliczona wartość średnia ogólnopolska z poszczególnych przedmiotów dla wszystkich liceów ogólnokształcących. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej

Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

5 thoughts on “„Stary ogólniak” zajął 8 miejsce w RANKINGU LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2022 w województwie

  1. Wstyd, kiedyś jedno z pierwszych miejsc w Polsce zajmował (renomą było to, że się w nim uczyło). Ale wtedy dyrektor ogólniaka to był ktoś i nauczyciele inni (tzn. lepsi ) byli i inny program nauczania a teraz to tragedia.

  2. Rankingi Perspektywy są szkodliwe dla decyzji uczniów ponieważ niektóre szkoły aby podnieść wyniki z matur tyrają by słabsi uczniowie nie zdawali matur daje też mylne perspektywy na rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *