SYN ZNĘCAŁ SIĘ NAD MATKĄ – ZOSTAŁ PODDANY POLICYJNEMU DOZOROWI – Magna Masuria

SYN ZNĘCAŁ SIĘ NAD MATKĄ – ZOSTAŁ PODDANY POLICYJNEMU DOZOROWI

0

Trudno nazwać go synem, raczej oprawcą. Mieszkaniec Kętrzyna znęcał się nad matką. Gehenna kobiety trwała od września 2020 r. Wyrodny 37-latek niebawem stanie przed sądem.

Znęcanie się nad osobą najbliższą jest przestępstwem ściganym z urzędu. W takich sytuacjach Policja ma obowiązek zawsze interweniować, a w przypadku stwierdzenia przemocy domowej założyć „Niebieską Kartę”. Tak też było i w tym przypadku, gdy policjanci z komendy w Kętrzynie zostali wezwani na interwencję. Mężczyzna usłyszał już zarzut znęcania się nad matką.

37-letni mieszkaniec Kętrzyna podejrzany jest o to, że w okresie od września 2020 roku do 05 lipca 2021 roku w jednym z mieszkań położonych na terenie miasta, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką. Mężczyzna wszczynał awantury domowe podczas których uderzał, dusił, wyzywał kobietę słowami wulgarnymi, groził, popychał, szarpał, ciągle niepokoił oraz niszczył sprzęt domowych. Dzięki zaangażowaniu kętrzyńskich śledczych podejrzany o znęcanie się nad matką został skutecznie od niej odizolowany. Na wniosek funkcjonariuszy, prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór, zakaz zbliżania oraz kontaktowania się z pokrzywdzoną, a także nakazał opuszczenie wspólnie zajmowanego lokalu.

Przypominamy, że z punktu widzenia prawa przemoc w rodzinie to przestępstwo. Stosowany jest tutaj artykuł 207 kodeksu karnego:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1a. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą nieporadną ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 lub 1a połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 – 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *