Uroczyste podpisanie umów na Małe Granty Sołeckie Marszałka – Magna Masuria

Uroczyste podpisanie umów na Małe Granty Sołeckie Marszałka

0

Ideą inicjatywy Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich” jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i budowanie silnego kapitału społecznego zapisane w „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030”.

Środki zostaną przeznaczone być na zakup wyposażenia kuchennego umożliwiającego rozwój działalności Kół Gospodyń Wiejskich (sprzęt AGD, namioty, grille, garnki, naczynia, sztućce, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni czy ekspozytory do przetworów i innych wytwarzanych produktów) oraz zakup strojów ludowych i regionalnych. Dotacja nie obejmuje z kolei zakupu materiałów do bieżącej produkcji (np. artykuły żywnościowe), artykułów jednorazowego użytku, usług (poza niezbędnymi związanymi z transportem i montażem zakupionych sprzętów), stołów, krzeseł, foteli, kanap, komputerów, telewizorów, drukarek, ksero czy wyposażenia łazienek.

Dofinansowanie otrzymają 22 zadania na łączną kwotę 100 tys. zł. Dofinansowanie jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie 5 tys. zł.

Sołectwa na Warmii i Mazurach kwitną rozwojem, a samorząd województwa dokłada do tego solidny, finansowy nawóz

mówił podczas spotkania z podmiotami Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Z kolei ideą „Grantów Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” jest poprawa infrastruktury technicznej i rekreacyjnej Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD) prowadzonych przez Stowarzyszenia Ogrodowe oraz promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa na Warmii i Mazurach.

Środki mogą być przeznaczone na wydatki z zakresu budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, modernizacji, odnowy lub remontu na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, ulepszenia ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD (adaptacja, modernizacja, odnowa, rewitalizacja i zmiana aranżacji istniejących terenów zielonych), organizowania, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne (w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw), zagospodarowanie przestrzeni publicznej do odpoczynku wpływające na poprawę estetyki miejscowości (montowane na stałe strefy hamaków, leżaków, kompleksowe miejsca postoju dla rowerzystów, pomosty).

Dofinansowanie otrzymało 10 zadań na łączną kwotę blisko 140 tys. zł, z czego na jeden projekt dofinansowanie wynosi maksymalnie 15 tys. zł.

Gratuluję wszystkim beneficjentom. Bardzo się cieszę, że inicjatywy podejmowane przez Samorząd Województwa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich cieszą się takim zainteresowaniem

skomentowała Sylwia Jaskulska, członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas podpisywania umów na granty uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych samorządów w tym między innymi przedstawiciele Gminy Miejskiej Kętrzyn, Gminy Kętrzyn oraz Wójt Wydmin Radosław Król.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *