Uroczystości z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę – Magna Masuria

Uroczystości z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

0

Wczoraj funkcjonariusze z Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości odbyły się w sali kinowej Kętrzyńskiego Centrum Kultury. Zastępca Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Zbigniew Klimczyk oraz Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk, przywitali zaproszonych gości. W przedsięwzięciu udział wzięli, m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Andrzej Chojecki, władze lokalne oraz kierownictwo, funkcjonariusze, pracownicy W–MOSG i CSSG. Uczestnicy w obecności pocztów sztandarowych odśpiewali hymn państwowy, oddając hołd bohaterom walczącym o wolną Polskę.

Święto Niepodległości w Straży Granicznej, to również czas awansów i wyróżnień.

Podczas uroczystości zasłużonym wręczono srebrne oraz brązowe „Medale za Zasługi dla Straży Granicznej”, które nadał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. SrebrnyMedal za Zasługi dla Straży Granicznej otrzymał: Pan Jarosław Kowalczyk Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, płk Mirosław Bryś Dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, inspektor Krzysztof Umbras z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, oraz funkcjonariusze obu kętrzyńskich jednostek SG. Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej uhonorowany został Pan Arkadiusz Brzozowski Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Olsztynie, a także funkcjonariusze W-MOSG i CSSG.

Minister Obrony Narodowej wyróżnił Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju płk. SG Zbigniewa Klimczyka Zastępcę Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG. Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymał kpt. SG Tomasz Żaba z W-MOSG oraz Pan Piotr Gawlicki funkcjonariusz rezerwy W-MOSG.

Podczas uroczystości Wojewoda Warmińsko-Mazurski w imieniu Ministra Zdrowia wręczył funkcjonariuszom W-MOSG: mjr. SG Krzysztofowi Sterniak i ppor. SG Damianowi Warych, Odznaki Honorowego Dawcy Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Ponadto funkcjonariusze obu jednostek SG otrzymali „Odznaki Straży Granicznej” nadane przez Komendanta Głównego SG.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił emblematem pamiątkowym płk. SG Mirosława Doroszkiewicza Zastępcę komendanta CSSG oraz st. chor. szt. SG Piotra Szejna z W-MOSG. Ponadto za trud i poświęcenie włożone w pracę wyróżniono 6 pracowników oddziału.

Odznaką Pamiątkową CSSG nadaną przez Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej uhonorowano ppłk. SG Tomasza Chwietkiewicza Komendanta PSG w Grzechotkach. Ponadto w związku z obchodami 70. Rocznicy Szkolenia Formacji Granicznych w Kętrzynie wyróżniono medalem okolicznościowym CSSG: płk SG Iwonę Łatunowicz Zastępcę Komendanta W-MOSG, płk. Dr. inż. Mariusza Chmielewskiego Zastępcę Dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, bryg. Szymona Sapiehę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, ppłk. Adama Syhłowyj Dyrektora Zakładu Karnego w Dublinach oraz ppłk. SG Mariusza Harafa Komendanta PSG w Bezledach.

Nie zabrakło również awansów na kolejne stopnie w korpusach podoficerów, chorążych oraz oficerów. Komendanci obu jednostek Straży Granicznej pogratulowali wszystkim odznaczonym, wyróżnionym oraz mianowanym.

Wydarzenie uświetnił koncert piosenek patriotycznych w wykonaniu solistek z Liceum Ogólnokształcącego imienia Wojciecha Kętrzyńskieg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *