WAŻNY TEMAT: Czy Kamińska oszukała wyborców?  C.d. – Magna Masuria

„Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami lecz czyni więcej niż przyrzekł”  (Konfucjusz 551 p.n.e).

Za każdym razem gdy zapoznaję się z programem wyborczym tego czy innego kandydata na wybieralną funkcję zawsze zastanawiam się czy składający obietnice wyborcze traktuje je  poważnie czy tylko po to żeby omamić wyborców? Jeżeli jednak chodzi o obietnice wyborcze pani Kamińskiej nr 11 i nr 15 to nie mam żadnych wątpliwości, ponieważ można je spełnić bez najmniejszych problemów. Obietnica nr 11 „zniesienie podatku od psów”. Pomijam już to, że kandydatka na wójta nie wiedziała, że w gminie w ogóle nie funkcjonuje żaden „podatek od psów”  a jedynie istnieje możliwość wprowadzenia opłaty za posiadanie psa.  Więc wystarczało przedłożyć radzie gminy stosowny projekt uchwały uchylającej  uchwałę wprowadzającej opłatę. Tak się jednak nie stało. Wręcz przeciwnie: w okresie tej kadencji opłata za posiadanie psa wzrosła trzykrotnie z 40 zł. w 2018 roku do 120 zł. na 2023 rok ponieważ taki projekt uchwały pani wójt wniosła pod obrady sesji w dniu 23 listopada br. To chyba nie wymaga komentarza.

Obietnica Nr 15 „Utworzenie funduszu stypendialnego dla najzdolniejszych uczniów  oraz bezpośrednie wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych z części wynagrodzenia wójta”. Tutaj mam pewien problem. Z całą pewnością taki fundusz nie figuruje w ewidencji KRS. Może Kamińska ze swojego wynagrodzenia jednak wspiera najzdolniejszych uczniów i niepełnosprawne dzieci w inny sposób. Możliwości ma przecież ogromne   jako, że jej  wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji wójta wyniosło w 2021 roku 185 063 zł.  Swoją drogą czy to nie jest dziwne, że wójt maleńkiej,  sześciotysięcznej, zadłużonej po same uszy gminy,  „zarabia” więcej jak prezydent 2 milionowej Warszawy? W dodatku pani wójt do pomocy w zarządzaniu gminą ma ogromny aparat zwany „administracją publiczną”, którego koszt utrzymania wynosi ponad pięć milionów złotych.  Oczywistym jest, że wysokość pensji  wójta i wydatków na administrację zależy od radnych. Zaprawdę hojni są   ci nasi wybrańcy w szafowaniu publicznymi  (naszymi)  pieniędzmi.  

Na koniec chciałbym zaznaczyć, że wszelkie podobieństwo sytuacyjne do konkretnych osób,  wynikające z powiedzenia Konfucjusza, jest zupełnie przypadkowe.

HJM               

13 thoughts on “WAŻNY TEMAT: Czy Kamińska oszukała wyborców?  C.d.

 1. Tu przy każdej okazji opowiada Pani Kamińska o poświęcaniu się tudzież o pełnieniu misji , a tu masz za rok 2021 zarobiła o186 tysięcy złotych,ale to jeszcze nic ponieważ w drugiej połowie 2021roku nie wiadomo dlaczgo otrzymała od hojnej Rady Gminy maksymalne wynagrodzenie co może skutkować sumą grubo ponad 200tys.rocznie!!!?

 2. To ładnie ,a cokolwiek by się nie wybudowało to przedstawia się w określonych mediach jako olbrzymi sukces Pani Kamińskiej ile to kosztowało wysiłku zaangażowania ,to przecież za bardzo wysokie wynagrodzenie jak na miejscowe uwarunkowania.
  Może by ta Pani zechciała zakomunikować, że gro realizowanych inwestycji to z środków rządowych oraz innych dofinansowań zewnętrznych .
  Bo udział własny( mimo zaplanowania określonej kwoty na iwestycje)jest nie wielki,jak wykazał w dyskusji nad raportem o stanie Gminy Pan Malecki mieszkaniec Drogosz z zaplanowanej sumy na inwestycje zrealizowano ok.25 %.
  Panie HJM, bardzo dobrze ,że Pan przypominam program jaki prezntowała Pani Kamińska bo tam było szereg rzeczy które mają się nijak do zadań Gminy wynikających z Ustawy o Samorządzie Gminnym np.tworzenie „Spółdzielni Pracy”,przecież to absurd.

 3. Mnie się wydaje, że przyczyną rozgrywającej się w Barcianach tragifarsy jest to, że nasza rada gminy, jako całość, nie wywiązuje się z, nałożonego ustawą, bycia organem stanowiącym i kontrolnym. No bo co to znaczy bycie organem stanowiącym? Chyba nie przyklepywanie wszystkiego, jak leci, co wójt im przedłoży? Bez żadnych wniosków czy poprawek. Komicznie wyglądają sprawozdanie przewodniczących komisji problemowych, które ograniczają się do powiedzenia np. „pięciu tak”. Bez wniosków, bez powiedzenia dlaczego opiniują tak a nie inaczej. To jest karykatura prawdziwej debaty nad przedłożonym problemem. Żadnych własnych projektów tylko „pięciu tak”. A że mamy wójta takiego jak mamy no to mamy to co mamy.

  1. Pełna zgoda Rada Gminy jest jednym z dwóch organów Gminy (Wójt -organ wykonawczy,Rada-organ stanowiący i kontrolny),dlatego musi brać odpowiedzialność za funkcjonowanie Gminy,a nie bierne przyglądnie się temu co zaproponuje organ wykonawczy(Wójt).
   A praktyka pernamentnego zwołwania połączonych Komisji problemowych to zaprzeczenie demokracji,ale też paranoja .
   Trzeba pamiętać ,że owszem projekty uchwał przedstawia organ wykonawczy(Wójt)ale inicjatywy uchwałodawczej nie jest pozbawiona Rada Gminy (Radni,Komisje,Kluby Radnych),a nawet po spełnieniu określonych warunków grupa obywateli.
   Dlatego zwracam na to uwagę w tym miejscu,ponieważ niebawem wybory Samorządowe i władza spocznie w rękach suwerena(obywateli) po czym zapadnie decyzja kto będzie sprawował określone funkcje w organach Gminy.

 4. Może by tak wyjaśnić jak wygląda sprawa używania samochodu prywatnego do celów służbowych czy Gmina wypłaca
  ryczałt Pani Kamińskiej ?
  Przecież w Urzędzie zatrudnionych jest dwóch kierowców i są samochody służbowe.
  Tutaj prośba do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy ,aby dokonała kontroli w tym zakresie.

 5. Dlatego apel prośba do najwyższej władzy czyli społeczności lokalnej,aby tym razem dokonać wyboru organu stanowiącego i kontrolnego(Rady),oraz wykonawczego (Wójta)którzy mogą dać gwarancję,a prznajmniej będą rokować iż interes wspólnoty będzie właściwie realizowany.
  Nie możemy się godzić na populizm,ignorancję,zachowania które urągają powadze sprawowanych urzędów .

   1. Można komentować, a nawet trzeba,ale najbardziej niepokoi to olbrzymie zadłużenie Gminy.
    Jak na dziś to wygląda jaka jest tego skala? tu i ówdzie mówi się o nadwyżce ,a za moment wnosi się pod obrady projekt uchwały o zgodę Rady na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

 6. To jest bardzo istotne pytanie,jak się mają fìnanse Gminy Barciany.
  Bo trzeba przyznać, że nie były w najlepszym stanie na początku kadencji.
  Ale jest bardzo interesujące co się teraz dzieje czy następuje spłata jakie jest zdłużenie Gminy po czterech latach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *