KĘTRZYN: Morderca matki z wyrokiem – trafi do zakładu psychiatrycznego – Magna Masuria

KĘTRZYN: Morderca matki z wyrokiem – trafi do zakładu psychiatrycznego

1

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 24 listopada 2022 r. umorzył postępowanie karne wobec Kamila K. podejrzanego o zabójstwo matki i znieważenie jej zwłok. Sąd podjął taką decyzję z uwagi na niepoczytalność tego mężczyzny.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w dniach od 17 do 19 stycznia 2022 r. w jednym z mieszkań w Kętrzynie. Kamil K. miał wówczas dokonać zabójstwa swojej matki – Anny K., zadając jej kilkadziesiąt ciosów twardym, tępokrawędzistym narzędziem oraz nożem w głowę i inne części ciała. Kamil K. miał także znieważyć zwłoki matki.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie po przeprowadzeniu śledztwa przesłał do Sądu Okręgowego w Olsztynie wniosek o umorzenie postępowania karnego przeciwko Kamilowi K. z uwagi na jego niepoczytalność w czasie zdarzenia. Jednocześnie prokurator wniósł o zastosowanie wobec podejrzanego środka zabezpieczającego.

Rozprawa z wniosku prokuratora o umorzenie postępowania przeciwko Kamilowi K. odbyła się w dniu 24 listopada 2022 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie i z mocy prawa toczyła się z wyłączeniem jawności.

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał wniosek prokuratora za w pełni zasadny i jeszcze w tym samym dniu wydał postanowienie o umorzeniu postępowania wobec Kamila K. Sąd ustalił, że Kamil K. w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zniesioną zdolność do rozpoznania znaczenia tych czynów oraz do pokierowania swoim postępowaniem. Sąd orzekł środek zabezpieczający w postaci umieszczenia Kamila K. w zakładzie zamkniętym lecznictwa psychiatrycznego.

Postanowienie w tej sprawie nie jest prawomocne.

1 thought on “KĘTRZYN: Morderca matki z wyrokiem – trafi do zakładu psychiatrycznego

  1. Ile osób musi zabić ten psychol, żeby zamknęli go na dożywocie ?!
    Śmieszne te sądy w Polsce , a zarazem przykre. Oby trafił do psychiatryka o zaostrzonym rygorze!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *