WAŻNY TEMAT: Dlaczego Nadleśniczy Srokowa nie odpowiada? – Magna Masuria

WAŻNY TEMAT: Dlaczego Nadleśniczy Srokowa nie odpowiada?

10

fot. Gazeta Olsztyńska - Zenon Piotrowicz

Co się dzieje z lasami w Powiecie Kętrzyńskim? [odc.1]

W sierpniu, w artykule zatytułowanym „Wycinka na Górce Poznańskiej – to wina Niemców – mówi Nadleśniczy” poinformowaliśmy Państwa, że tego tematu tak nie zostawimy i będziemy oczekiwać pełnych wyjaśnień. Dlatego też niedługo po publikacji wcześniej wspomnianego tekstu publicystycznego, to jest 29 sierpnia br., wysłaliśmy zapytanie prasowe do Nadleśnictwa Srokowo. Pytania dotyczyły między innymi konkretnych powodów wycinki drzew w kompleksie leśnym tzw. Górki Poznańskiej oraz o wytłumaczenie przyczyny prowadzenia lub planowania wycinki drzew w konkretnych obszarach lasów znajdujących się na terenie Powiatu Kętrzyńskiego. Również zapytaliśmy się jak Nadleśniczy Nadleśnictwa Srokowo interpretuje pojęcie terminu „las ochronny”.

Po dziś dzień [tj. 25.09.2023] nie otrzymaliśmy jakiejkolwiek zwrotnej informacji na zadane przez nas pytania. Wydaje się to bardzo dziwne, ponieważ Nadleśniczy – Zenon Piotrowicz – podczas sierpniowych obrad Rady Powiatu z chęcią opowiadał o wszystkim – zwłaszcza tłumaczył, dlaczego doszło do wycinki drzew na Górce Poznańskiej. Nie można tu też mówić o tym, że nasza wiadomość nie dotarła do Nadleśnictwa. Mamy potwierdzoną informację, że sami pracownicy Nadleśnictwa Srokowo gorąco rozmawiali i komentowali pytania, które wysłaliśmy na adres Nadleśnictwa oraz sprawdzali wskazane przez nas w pytaniach sekcje lasów.

Domyślamy się, że zadane przez naszą redakcję pytania, są bardzo trudne do wyjaśnienia, zwłaszcza jeśli pytamy o wycinkę lub planowaną wycinkę drzew na obszarach tzw. lasów ochronnych, czyli lasów szczególnie chronionych, o których mowa w art. 15 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

Postanowiliśmy dać drugą szansę Nadleśnictwu i wysłaliśmy wezwanie do natychmiastowego udzielenia odpowiedzi na zadane pytania w ramach zapytania prasowego. Jednak, jeśli i to nie pomoże będziemy zmuszeni wkroczyć na drogę sądowego postępowania administracyjnego.

Ciąg dalszy nastąpi…

10 thoughts on “WAŻNY TEMAT: Dlaczego Nadleśniczy Srokowa nie odpowiada?

  1. … w powiecie kętrzyńskim mamy zalesienie t.zw. plamiste: plama lasu / plama wyciętego lasu.. tylko (niestety) ten drugi obraz zaczyna być coraz bardziej widoczny… odniosę się też krótko do dostępu obywateli do lasów – jadą przez lasy widać bardzo dużą ilość zakazów wstępu, czy to ze względu na suszę, czy też ze względu na prace leśne… o kaście leśników już nie wspomnę…

  2. Pewnie , że to wina Niemców , po co posadzili las na Górce Poznańskiej , my tylko wycinamy to co Ci niedobrzy Niemcy zrobili

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *