WAŻNY TEMAT: Ogromy kryzys w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie odc. II – Magna Masuria

WAŻNY TEMAT: Ogromy kryzys w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie odc. II

0

Od ostatnich trzech tygodni mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie przeżywają ogromny kryzys, a zarazem niepokój związany z otrzymaniem rozliczeń zimnej i podgrzania ciepłej wody użytkowej. Kryzys ten pogłębił się błyskawicznym odejściem prezesa Arkadiusza Książka, ale również swojej okazji do zaistnienia szukają pieniacze oraz podżegacze, którym od lat marzy się stołek prezesa. W niniejszej publikacji podsumujemy wszystkie wydarzenia jakie mają obecnie miejsce w kętrzyńskiej Spółdzielni, ale również odpowiemy na pytanie: co dalej ze Spółdzielnią? Czy dla Spółdzielni istnieje jakieś remedium na normalność?

OGROMNE CENY W ROZLICZENIU ZIMNEJ I PODGRZANIU CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ – GENEZA

Rozliczenie za zimną i podgrzanie ciepłej wody użytkowej miało już być rozesłane do spółdzielców w czerwcu bieżącego roku. Nie pojawiło się, a wielu mieszkańców Spółdzielni zadawało sobie pytanie: kiedy przyjdą rachunki? Te rachunki przyszły, dopiero w październiku. Wiele osób spodziewało się, że po powrocie do starej stawki VAT rozliczenie będzie wyższe, ale nikt się nie spodziewał, że aż tak wysokie… Zapewne wielu mieszkańców zbladło widząc wysokość niedopłat jakie otrzymali na rachunkach rozliczeniowych.

Rozgoryczenie tym faktem było tak ogromne, że niektórzy mieszkańcy Spółdzielni na różnych forach w mediach społecznościowych zaczęli dopytywać, czy są jedynymi, którzy otrzymali tak wysoki rachunek. Okazało się, że nie i prawie wszyscy Spółdzielcy nie zgadzali się z tymi kwotami. Niezadowolenie wzrosło najbardziej wśród młodszej części mieszkańców Spółdzielni. Cały ten gniew i niezadowolenie, zwłaszcza na płaszczyźnie mediów społecznościowych sprawiło, że w dniu 16 października 2023r. powstała grupa „PIONIER – stop podwyżkom”. Inicjatorzy tej akcji zaznaczyli, że celem tej grupy jest zrzeszenie ludzi mających dość kosmicznych cen za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie. Obecnie ta grupa liczy prawie 600 osób, a liczba ta cały czas rośnie. Na forum wypowiadają się osoby o różnych poglądach, którzy w większości prezentują skalę niedopłat za wodę na tle konkretnych spółdzielczych budynków.

Prawie równocześnie z powstaniem grupy na Facebook powstałą petycja. Mieszkańcy Spółdzielni za pomocą petycji domagają się szczegółowych wyjaśnień dotyczących skąd powstały takie ceny. Pod dokumentem podpisało się około 300 osób, a petycja została złożona w sekretariacie administracji Spółdzielni w dniu 30 października 2023r. Kopię petycji otrzymał również od mieszkańców Dariusz Powroźnik – aktualnie jedyny członek Zarządu SM „Pionier”, który spotkał się z grupą mieszkańców w celu próby udzielenia wyjaśnień – jednak o tym napiszemy w dalszej części artykułu.

Poza petycją i powstaniem grupy mieszkańcy Spółdzielni również zaczęli składać w sekretariacie SM „Pionier” reklamacje. Było ich na tyle dużo, że w pewnym sensie sparaliżowały one pracę spółdzielczej administracji. Z informacji jakie posiadamy żaden mieszkaniec, który złożył taką reklamację nie otrzymał jeszcze odpowiedzi, pomimo że termin na udzielenie odpowiedzi wynosi 14 dni!

Sprawa ta tak bardzo urosła, że zainteresowanie wykazali nią również miejscy radni oraz przez chwilę kętrzyński starosta. Jednak osobiście uważam, że bardziej im zależało na zrobieniu przedwyborczego kapitału niż na realnej pomocy w rozwiązaniu tego problemu. Wielu radnych z różnych opcji politycznych to wrzucało posty, filmiki i tak dalej, lecz nikt z mieszkańców nie usłyszał żadnych konkretów. Sprawa ta również trafiła na obrady sesji Rady Miasta w Kętrzynie – odbyła się w czwartek, 26 października 2023r. – gdzie radni przedstawili i przegłosowali przyjęcie apelu dotyczącego wyjaśnienia sprawy rozliczeń w Spółdzielni. Swoje trzy grosze wcisnęli prawie wszyscy radni i nie tylko, ale najbardziej racjonalnie w tej sprawie wypowiedział się radny Dariusz Duczek, który przedstawił stanowisko uproszczenia rozliczeń i zmiany z grupowego rozliczenia Spółdzielni na indywidualne rozliczanie mieszkańców spółdzielni ze zużytych mediów. Niektórzy na sesyjnej sali optowali jednak za tym, że wina leży w spółce KOMEC oraz zarządzaniu burmistrza… osobiście nie wiem, co ma piernik do wiatraka, o czym opowiem w następnej publikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *