WAŻNY TEMAT: Przeprosiny Arkadiusza Pietuszyńskiego dla Pana Kazimierza Witczaka za pomówienie – Magna Masuria

WAŻNY TEMAT: Przeprosiny Arkadiusza Pietuszyńskiego dla Pana Kazimierza Witczaka za pomówienie

Ja niżej podpisany Arkadiusz Pietuszyński
na podstawie ugody sądowej
przepraszam Pana Kazimierza Witczaka
za to, że naruszyłem jego dobra osobiste i pomówiłem go w komentarzu
na łamach serwisu internetowego info-Kętrzyn24.pl
pod artykułem o tytule: W Korszach mamy Komisarza!,
który dotyczył powołania Pana Kazimierza Witczaka
na tymczasowe stanowisko Burmistrz Miasta i Gminy Korsze
o to, że dopuszczał się on przestępstw i przebywał w zakładzie karnym,
co jest oczywistą nieprawdą oraz oświadczam, że zaniecham podobnych działań
godzących w dobre imię i wizerunek
Pana Kazimierza Witczaka.

Arkadiusz Pietuszyński