WAŻNY TEMAT: Trasa Giżycko-Kętrzyn zamknięta od 22 października! – Magna Masuria

WAŻNY TEMAT: Trasa Giżycko-Kętrzyn zamknięta od 22 października!

9

Od 22 października 2022 roku droga wojewódzka na wysokości miejscowości Sterławki Małe będzie zamknięta, natomiast podróżujący z Kętrzyna, czy Giżycka będą kierowani na objazd przez Ryn. Powodem zamknięcia drogi na tym odcinku drogi wojewódzkiej 592 jest rozbudowa Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Mazurska Pętla Rowerowa będzie miała swój odcinek przez część DW592 w Sterławkach Małych od zjazdu do miejscowości Orło do zjazdu do miejscowości Bogacko. Jest to II Etap Mazurskiej Pętli Rowerowej, który jest realizowany przez Generalną

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie. Elementy inwestycji zlokalizowane są w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich. Program Inwestycji dla tego etapu Pętli przewiduje:

• budowę ok. 8 km wydzielonych ścieżek rowerowych
• budowę kładki rowerowej oraz 2 zatok autobusowych
• remont ok. 1 km istniejących chodników
• przebudowa skrzyżowania oraz sygnalizacji świetlnej na DK 16
• wykonanie oznakowania trasy.

Koszt inwestycji tego etapu Pętli to 20 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 mln. zł. Realizacja Mazurskiej Pętli Rowerowej potrwa do 2023 roku.

Na niebiesko zaznaczona trasa Mazurskiej Pętli Rowerowej, źródło: Google Maps

9 thoughts on “WAŻNY TEMAT: Trasa Giżycko-Kętrzyn zamknięta od 22 października!

  1. Nie ma Pan racji. Totalna głupota jak Pan pisze, to akurat przebudowa drogi 592 pod ruch tranzytowy. Efektem tych działań ma być przeniesienie międzynarodowego ruchu ciężarowego z trudnego dla zestawów ciężarowych odcinka Mrągowo – Ełk DK16 wobec braku widoków na szybką realizację drogi S16 na drogę 592. Skutkiem powyższego będzie faktyczne pogorszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego poparcie przebudowy DW592 przez kętrzyńską radę miejską należy uznać za kolejny przejaw niekompetencji, populizmu i szkodliwego działania wbrew interesowi społeczności miasta i powiatu. W interesie Kętrzyna i Giżycka oraz mieszkańców obu powiatów jest zarzucenie idei przebudowy drogi na rzecz jej remontu odtworzeniowego poprzez wymianę nawierzchni. W kolejnym etapie budowa obwodnicy miasta Kętrzyn według koncepcji mojego autorstwa i wyprowadzenie tranzytu z odcinka Kętrzyn – Giżycko drogi 592, na przygotowaną pod taki ruch DW650 omijającą turystyczną i zaludnioną część powiatu kętrzyńskiego. Byłoby to kompleksowe i perspektywiczne rozwiązanie problemu. Niestety do implementacji tego modelowego rozwiązania, trzeba zmian politycznych we wszystkich strukturach kętrzyńskiego samorządu włącznie z obiema radami. Dopiero ludzie rozumiejący istotę zagadnienia, będą skłonni lobbować właściwe rozwiązania.
   PS.
   Panie Sapiński, wydzielone drogi dla rowerów wykonuje się wzdłuż dróg wojewódzkich i krajowych, poza obszarami miast – tak jak w przedmiotowym przypadku.

 1. … tak Panie M – zawsze jest to „coś” o czym tylko pan wie… ok, zgoda, ale dlaczego deprecjonuje pan zwykłych użytkowników tej trasy, którzy dzień w dzień pokonują tą drogę do i z pracy? – ja na przykład nie wiedziałem o „drugim dnie” tej inwestycji – tylko dlaczego moi pasażerowie mają cierpieć nudności z powodu nędznej nawierzchni a ja wydaję pieniądze na remonty zawieszenia?… remont odtworzeniowy nawierzchni – ok – tylko niech się zacznie… dlaczego chce pan zepchną te zgniłe jajo (jako alternatywę) na DW650 – tam mieszkają ludzie, których były wójt już obdarzył „obwodnicą” i rozpieprzył całą wieś na S… …ciekawe też, czy Zbyszek radny wojewódzki zna tą historię z alternatywą dla DK16? – ale on i bez tylko się lansuje na tle tej (nawet nie) inwestycji – 0 skuteczności…

  1. Ostatnią rzeczą którą miałbym ochotę uczynić jest działanie wbrew interesowi społecznemu – w tym deprecjonowanie potrzeb transportowych mieszkańców miasta i powiatu. Dlatego też lobbuję za odstąpieniem od przebudowy drogi 592 pod ruch ciężki . Zarzucenie tej chorej koncepcji oznaczałoby w krótkim terminie koniec czekania na mityczne środki pomocowe na duży projekt którego sam samorząd województwa nie da rady udźwignąć finansowo, co umożliwi ruszenie z remontem odtworzeniowym -blokowanym teraz perspektywą wielkiej przebudowy. Z kolei w horyzoncie długookresowym, zarzucenie przebudowy drogi 592 oznaczałoby, że stanie się ona drogą realizującą potrzeby komunikacyjne przede wszystkim społeczności lokalnej powiatów kętrzyńskiego i giżyckiego. Eliminacja tranzytu ciężarowego z drogi Kętrzyn – Giżycko na poziomie możliwości technicznych, zabezpieczy interesy mieszkańców Kętrzyna i Giżycka w perspektywie utworzenia korytarza tranzytowego związanego z projektem geopolitycznym Bałtycka Ukraina. Jeśli chodzi o drogę 650 w Srokowie, oczywiście jest to bubel. Droga powinna omijać miejscowość od południa, poprzez nowy odcinek stanowiący kontynuację prostego fragmentu drogi pomiędzy Leśniewem a korygowanym łukiem na wschód od Srokowa. Droga patrząc z kierunku Leśniewa, powinna od tego miejsca prowadzić dalej prosto, aż do osiągnięcia starego przebiegu na wysokości Rybakowa. Z kolei Stara Różanka powinna być ominięta od północy poprzez poprowadzenie w linii prostej odcinka Nowa Różanka – odcinek A obwodnicy miasta Kętrzyn (vide koncepcja mojego autorstwa).
   Proszę o zaufanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *