WĘGORZEWO: Burmistrz podpisał umowę na zakup sprzętu komputerowego rodzinom z Gminy Węgorzewo – Magna Masuria

WĘGORZEWO: Burmistrz podpisał umowę na zakup sprzętu komputerowego rodzinom z Gminy Węgorzewo

0

Podpisanie umowy na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Dzisiaj (3 sierpnia) Burmistrz Węgorzewa Krzysztof Kołaszewski podpisał umowę na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę 159 szt. komputerów przenośnych- laptopów oraz 5 szt. tabletów. Dostawcą sprzętu jest firma Matcom Marcin Sebastian Ziółek z siedzibą w Szczytnie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Łączna wartość otrzymanych środków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina wynosiła 402.500,00 zł

Informujemy, że z zakwalifikowanymi grantobiorcami będzie pod koniec sierpnia br. kontaktować się Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *