WĘGORZEWO: Punkty karne za wykroczenie drogowe… – Magna Masuria

WĘGORZEWO: Punkty karne za wykroczenie drogowe…

0

Nowe przepisy obowiązujące od 17 września 2023 roku wprowadziły zmiany, co do terminu kasowania punktów karnych. Teraz punkty karne ponownie kasują się po roku, ale co ważne nadal od daty opłacenia mandatu. Oprócz tego ponownie możliwa jest redukcja punktów karnych. Ale, aby takie szkolenie było w pełni skuteczne, grzywna za nałożony mandat musi być uiszczona.

Kierowca, który popełni wykroczenie drogowe ukarany może zostań nie tylko mandatem ale również punktami karnymi. Punkty karne możemy podzielić na tymczasowe- z wykroczeń, za które kierowca nie przyjął mandatu. Nie są doliczone do konta kierowcy do czasu zakończenia postępowania sądowego oraz aktywne- te, które znajdują się na koncie kierowcy. Maksymalna ilość punktów, jakiej nie może przekroczyć kierujący to 20 dla kierowców z prawem jazdy poniżej roku i 24 dla pozostałych kierowców.

Kierowca naruszający przepisy ruchu drogowego, czyli taki, który otrzymał punkty karne, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego realizacja spowoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o sześć. Z tytułu odbytego szkolenia liczba punktów nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed odbyciem powyższego szkolenia. Możliwości odbycia takiego szkolenia tej nie mają młodzi kierowcy, mający poniżej roku uprawnienia do kierowania. Jeżeli przekroczy ilość punktów, to zostaje mu cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi co oznacza, iż od początku musi odbyć szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców i zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Warto wiedzieć, że od 17 września 2023 roku punkty karne ponownie są usuwane po roku, a nie po dwóch latach od dnia opłacenia mandatu. I tu informacja niezwykle ważna, o której wciąż nie wielu wydaje się wiedzieć -Istotne znaczenie ma fakt, że punkty kasują się po 12 miesiącach od dnia opłacenia mandatu, a nie popełnienia wykroczenia. Jeżeli kierowca nie przyjmie mandatu, ale sąd uzna jego winę, na rozpoczęcie biegu punktów karnych może poczekać wiele miesięcy do czasu uprawomocnienia się grzywny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *