WĘGORZEWO: Zapowiedź LI sesji Rady Miejskiej w Węgorzewie – Magna Masuria

WĘGORZEWO: Zapowiedź LI sesji Rady Miejskiej w Węgorzewie

0

LI sesja Rady Miejskiej w Węgorzewie odbędzie się 27 lipca 2022 roku (środa) godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (II piętro). 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Nr L/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.
4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych do obecnej sesji.
5. Informacja o pracy Burmistrza za okres międzysesyjny.
6. Wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.
7. Informacja o pracy stałych Komisji Rady:

a) Komisja Gospodarcza
b) Komisja Spraw Społecznych
c) Komisja Rewizyjna
d) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
8. Informacja z prowadzonych powiatowych inwestycji drogowych na terenie Gminy Węgorzewo.
9. Informacja z wykonania remontów dróg gminnych.
10. Ocena realizacji wniosków zgłaszanych na posiedzeniach Komisji Stałych i Sesjach Rady za
I półrocze 2022 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały nr XXXIV/241/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Węgorzewo oraz warunków i zasad korzystania z przystanków;
b) określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Węgorzewo;
c) zmiany Uchwały Nr XXI/192/2020 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29.04.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzewo na lata 2020-2024, zmienionej Uchwałą NR XXXIII/300/2021 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 kwietnia 2021 roku;
d) przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
e) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny;
f) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Święcajty w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo;
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo – jezioro Święcajty położonych przy ulicy Leśnej;
h) przekazania skargi według właściwości;
i) udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Węgorzewskiego;
j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2022-2032;
k) zmian w budżecie Gminy Węgorzewo na rok 2022.
12. Sprawy różne i informacje.
13. Zamknięcie posiedzenia

Transmisja przebiegu sesji w Internecie pod adresem:

https://bip.wegorzewo.pl/wiadomosci/11956/wiadomosc/640767/obrady_li_sesji_rady_miejskiej_w_wegorzewie_dnia_27_lipca_2022_r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *