WĘGORZEWO: Zranił żeglarzy nożem – jest pod dozorem policji! – Magna Masuria

WĘGORZEWO: Zranił żeglarzy nożem – jest pod dozorem policji!

0

fot. mazury24.eu

Sąd Rejonowy w Giżycku w V Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Węgorzewie w dniu 24 czerwca 2022 r. zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego wobec Dariusza R. podejrzanego o zranienie nożem dwóch mężczyzn.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Giżycku w dniu 23 czerwca 2022 r. skierował do Sądu Rejonowego w Giżycku V Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Węgorzewie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Dariusza R. podejrzanego o zranienie nożem dwóch mężczyzn. Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w dniu 22 czerwca 2022 r. w miejscowości Sztynort.

Sąd Rejonowy w Giżycku w V Zamiejscowym Wydziale Karnym w Węgorzewie w dniu 24 czerwca 2022 r. nie uwzględnił wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie Dariusza R. i jednocześnie zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w kwocie 20 tys. zł.

Sąd Rejonowy w uzasadnieniu tej decyzji wskazał, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodabnia, że podejrzany jest sprawcą zarzucanych mu przestępstw. Sąd, nie kwestionując powagi obu zaistniałych czynów, nie dopatrzył się jednak konieczności stosowania wobec Dariusza R. tymczasowego aresztowania, uznając jednocześnie, że środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego w sposób właściwy zabezpieczą prawidłowy tok postępowania karnego. Sąd zwrócił przy tym uwagę, że pokrzywdzeni i świadkowie złożyli już wyczerpujące zeznania, a sam podejrzany jest mężczyzną w wieku 70 lat, emerytem, nigdy niekaranym, prowadzącym ustabilizowany tryb życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *