WIADOMOŚCI: Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” – przyjmowanie zgłoszeń – Magna Masuria

WIADOMOŚCI: Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” – przyjmowanie zgłoszeń

0

fot. Sołectwo Winda

225 TYS. ZŁ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PRZEZNACZYŁ NA 17. EDYCJĘ KONKURSU „AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA” DLA GMIN AKTYWNYCH W INICJATYWIE ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO „WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA MIEJSCEM, W KTÓRYM WARTO ŻYĆ…”. 

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

– Chcemy, żeby ten konkurs pobudził ludzi do wyjścia z domu, do organizowania się, do wspólnego działania na rzecz środowiska lokalnego – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Zachęcam do udziału w konkursie również dlatego, że sięganie po te środki może być pożyteczną nauką. Poprawne napisanie wniosku może być wstępem do późniejszego sięgania po fundusze strukturalne przez zorganizowane środowiska lokalne, a przecież obszary wiejskie to jeden z największych beneficjentów środków europejskich.

Pomoc finansowa może być przyznana, gdy zadanie nie będzie miało charakteru komercyjnego, ma w całości charakter inwestycyjny i jest zainicjowane przez Grupę Odnowy Wsi, a także opracowane zostało przez zespół, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch członków Grupy Odnowy Wsi.

Maksymalna wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 50 proc. łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Na wsparcie nie mogą liczyć zadania związane z: budową, modernizacją lub remontem dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych, pomieszczeń w budynkach; zakupem wyposażenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw; remontem lub modernizacją elewacji lub dachów budynków czy działań związanych z nasadzeniami roślinności niedostosowanej do charakteru krajobrazu wiejskiego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca 2022 roku.

Zarząd województwa zarekomenduje projekty z konkursu sejmikowi województwa, który podejmie ostateczną decyzję o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *