WIADOMOŚCI: Dofinansowanie samorządu do procedury in vitro – Magna Masuria

Zarząd województwa rozstrzygnął konkurs ofert na Realizatora Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2022 rok. Kolejny nabór do programu rozpoczyna się już 4 maja 2022 roku.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył na ten cel 350 tys. zł, dzięki czemu możliwe jest dofinansowanie około 70 procedur in vitro – w wysokości do 5 tys. złotych
w przypadku procedury zapładniania partnerskiego i innego niż partnerskie oraz do 2,5 tys. złotych w przypadku procedury adopcji zarodka.

Przy wyborze realizatora kierowano się przede wszystkim całkowitym kosztem podstawowej procedury in vitro, kwotą dopłaty wnoszonej przez parę oraz procentowym udziałem dopłaty wnoszonej przez parę w całkowitym koszcie procedury.

Do realizacji „Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na 2021 rok – aktualizacja na 2022 rok” wybrano pięć podmiotów.

Już 4 maja 2022 roku (od godz. 8) rozpoczynają się kolejne zapisy do programu, które potrwają do 17 maja 2022 roku (do godz. 13). Zgłoszenia będą się odbywać się osobiście w wybranej klinice, telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi przy każdym ośrodku, a także drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. W przypadku zgłoszeń drogą elektroniczną wymagane jest podanie w mailu danych kontaktowych: imienia i nazwiska oraz numeru telefonu.

Pary będą przyjmowane do kwalifikacji zgodnie z kolejnością zapisów do wybranych przez siebie ośrodków. Kliniki mogą zakwalifikować określoną w programie i zgodną z przyznanym dofinansowaniem liczbę par.

Realizacja Programu Polityki Zdrowotnej polega na zapewnieniu beneficjentom dostępu do świadczeń finansowanych w ramach programu: stworzeniu możliwości skorzystania z dofinasowania jednej zindywidualizowanej procedury medycznie wspomaganej reprodukcji.

Kto może przystąpić do Programu:

• pary, które nie mogą zrealizować planów rozrodczych poprzez spontaniczną koncepcję, u których stwierdzono i potwierdzono dokumentacją medyczną, bezwzględną przyczynę niepłodności lub nieskuteczne, zgodne
z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności
w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do programu,
• pary spełniające następujące kryteria:

  1. wiek kobiety mieści się w przedziale 20-42 lat według rocznika urodzenia,
  2. spełniają określone ustawą o leczeniu niepłodności z dnia 25 czerwca 2015 roku – warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
  3. poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
  4. są mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (kopia/kopie pierwszej strony zeznania podatkowego potwierdzająca rozliczanie się we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
  5. wyraziły zgodę na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów,
  6. zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez Realizatora Programu, zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

W załączeniu znajdują się realizatorzy programu. Więcej informacji na stronie internetowej: dofinansowanie samorządu do procedury in vitro

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *