WIADOMOŚCI: Euromiliony z list rezerwowych wygospodarowane przez marszałka i zarząd województwa – Magna Masuria

WIADOMOŚCI: Euromiliony z list rezerwowych wygospodarowane przez marszałka i zarząd województwa

0

W poniedziałek (21 lutego) zarząd województwa podjął decyzję o wsparciu 63 projektów znajdujących się dotychczas na listach rezerwowych w konkursach o dofinansowanie z RPO WiM 2014-2020. Łączna kwota przydzielonych dotacji przekracza 126 mln zł.

– Po zmianach wewnątrz Regionalnego Programu Operacyjnego, wygospodarowaliśmy środki na wsparcie projektów, które w ogłoszonych wcześniej konkursach trafiły na listy rezerwowe – wyjaśnia Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – Takim działaniom sprzyja obecny kurs euro. To już jedne z ostatnich pieniędzy, jakie mamy do dyspozycji w perspektywie budżetowej 2014-2020.

Zarząd województwa zatwierdził udzielenie dotacji w następujących obszarach tematycznych:

– tereny inwestycyjne – 22 projekty, wartość ogółem: 43 mln zł, dofinansowanie UE: 22,4 mln zł,

– e-administracja – 3 projekty, wartość ogółem: 10,5 mln zł, dofinansowanie UE: 7,4 mln zł,

– bioróżnorodność – 7 projektów, wartość ogółem: 28,1 mln zł, dofinansowanie UE: 23,5 mln zł,

– efektywność energetyczna – 20 projektów, wartość ogółem: 67,6 mln zł, dofinansowanie UE: 47,7 mln zł,

– szpitale powiatowe – 11 projektów, wartość ogółem: 37 mln zł, dofinansowanie UE: 25,3 mln zł.

– Wygospodarowane 126,3 mln zł na finiszu wdrażania RPO 2014-2020 jest niemal równowartością kwoty, jaką wynegocjowaliśmy w Brukseli na modernizację hali Urania w Olsztynie. To pokazuje, jak duża jest skala dofinansowania płynącego z całej perspektywy unijnej. Pieniądze trafiają praktycznie do każdej części województwa – dodaje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *