WIADOMOŚCI: Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości ze wsparciem województwa – Magna Masuria

WIADOMOŚCI: Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości ze wsparciem województwa

0

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości. To druga transza dofinansowania czwartej już edycji Akademii Biznesu UWM.

Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości (MSP) w ramach Akademii Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozpoczęła działalność w 2018 roku. Skupiając się na praktycznym wymiarze przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej, wpisuje się w cele i priorytety „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030” w zakresie: konkurencyjnej gospodarki, a w szczególności problemu niskiego wskaźnika przedsiębiorczości naszego województwa.

Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest finansowana z dotacji celowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz środków własnych UWM. Na czwartą edycję tego projektu zarząd województwa przeznaczył 270 tys. zł, a podpisana dziś druga transza to dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł.

– Współfinansujemy tę inicjatywę od czterech lat, w kwocie przekraczającej obecnie 1 mln 200 tys. zł. – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Są to działania innowacyjne w skali kraju, gdyż ta forma edukacji ukierunkowana jest na proaktywną, przedsiębiorczą postawę, opartą na wiedzy na temat odpowiedzialnego budowania silnej marki firmy, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dla naszego regionu ma to wymierny efekt w postaci start-upów i nowych firm, które bardzo dobrze radzą sobie na rynku.

Zajęcia Akademii kierowane są do studentów UWM i doktorantów UWM i PAN. Odbywają się w atrakcyjnej formie ćwiczeń i warsztatów, prowadzonych głównie przez praktyków gospodarczych oraz nauczycieli akademickich z kraju i zagranicy (Włochy, Rumunia, USA). Uzupełnieniem dydaktyki są gry symulacyjne wprowadzające młodzież w realny świat biznesu oraz spotkania z przedsiębiorcami naszego regionu.

Słuchacze trzech zakończonych edycji ukończyli Międzywydziałową Szkołę Przedsiębiorczości z w pełni przygotowanym biznesplanem przedsięwzięć gospodarczych i są obecnie na etapie rozszerzania lub wdrażania w życie własnej działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *