WIADOMOŚCI: Promocja i upowszechnianie żywności regionalnej – Magna Masuria

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA OGŁASZA KONKURS DLA GMIN WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO: „KALENDARZ IMPREZ REGIONALNYCH PROMUJĄCYCH ŻYWNOŚĆ NATURALNĄ, TRADYCYJNĄ, LOKALNĄ I REGIONALNĄ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W 2022 ROKU”.

O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie lub miejskie, które położone są w województwie warmińsko-mazurskim i będą chciały zorganizować wydarzenie o charakterze kulinarnym na swoim terenie.

Wydarzenia wskazane przez gminy do dofinansowania muszą być spójne z dokumentem: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”, w którym żywność wysokiej jakości została wskazana jako jedna z inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego oraz muszą obejmować promocję jednego produktu lub surowca żywnościowego charakterystycznego dla obszaru gminy.

Celem ogólnym konkursu jest promocja i upowszechnianie produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej w województwie warmińsko-mazurskim.  

Gminy mogą uzyskać środki finansowe na dofinansowanie zadań własnych w szczególności związanych z:
– promocją gminy poprzez promocję produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej, która była/jest wytwarzana na terenie gminy, jako elementu rozwoju tożsamości gminy;
– promocją dziedzictwa kulturowego gminy poprzez promocję dziedzictwa kulinarnego, produktów tradycyjnych wytwarzanych na terenie gminy;
– aktywizacją lokalnych społeczności poprzez organizację wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych;
– promocją lokalnej kultury poprzez organizację wydarzeń mających na celu promocję gminy i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców.

Środki dotacji mogą być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie zadań składających się na organizację wydarzenia o zasięgu regionalnym, promującym żywność regionalną, lokalną, naturalną, tradycyjną, przy czym środki te gmina może przeznaczyć m.in na: organizację konkursów kulinarnych, pokazów kulinarnych, wynajem stoisk wystawienniczych na potrzeby przeprowadzenia degustacji, zorganizowania kiermaszu produktów od lokalnych/regionalnych producentów żywności, edukację dzieci i dorosłych poprzez prelekcje i konkursy związane np.: z właściwym odżywianiem, niemarnowaniem żywności, produktem tradycyjnym, oznakowaniem produktów żywnościowych, czytaniem etykiet, wynajem infrastruktury technicznej, tj. np.: scena, nagłośnienie, wynajem sprzętu, wynajem sali, itp., zakup nagród dla uczestników konkursów kulinarnych, pokrycie kosztów prowadzącego wydarzenie, działania promocyjne związane z wydarzeniem.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na wydarzenie nie może przekroczyć kwoty 12 tys. zł, przy czym udział dotacji będzie stanowił nie więcej niż 50 proc. całkowitych kosztów wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.

Na realizację zadań w ramach konkursu „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2022 roku” przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 160 tys. zł.

Komisja konkursowa wyłoni listę wydarzeń, które zarząd województwa  zarekomenduje sejmikowi województwa warmińsko-mazurskiego do udzielenia pomocy finansowej.

Termin nadsyłania wniosków upływa 31 marca 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *