WIADOMOŚCI: Rozwój funkcji turystycznej – analiza porównawcza – Magna Masuria

fot. Mazury24.eu

W STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DO ROKU 2025 WYRÓŻNIONE ZOSTAŁY CZTERY PRODUKTY WIZERUNKOWE.

Do nich zaliczają się m.in. Kraina Kanału Elbląskiego oraz Kraina Wielkich Jezior Mazurskich.

Są one zdefiniowane jako „produkty o najwyższej rozpoznawalności, decydujące o wizerunku regionu wśród potencjalnych turystów, a także produkty o największym zdiagnozowanym potencjale rozwoju oraz o kluczowym oddziaływaniu marketingowym wśród profesjonalistów sektora turystycznego.

– Markę Cittaslow, obok Krainy Wielkich Jezior, Krainy Kanału Elbląskiego oraz najbardziej znanych szlaków kulturowych, widzimy w przyszłości jako jedno z kół zamachowych naszej regionalnej turystyki – mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Kraina Kanału Elbląskiego leży pomiędzy Ostródą, Iławą a Elblągiem i obejmuje swym zasięgiem zarówno wyżynne, polodowcowe krajobrazy, z wieloma jeziorami, jak i równiny, przywodzące na myśl Holandię. Kraina Kanału Elbląskiego, posiada wyjątkowy potencjał wizerunkowy i produktowy, stanowiąc silny magnes przyjazdu do regionu różnych grup turystów, w tym np. kulturowych, seniorów czy turystów aktywnych. Osią obszaru Krainy Kanału Elbląskiego jest Kanał Elbląski. To on ze swoją wspaniałą hydrotechniczną infrastrukturą i malowniczym położeniem przyciąga turystów.

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich stanowi bardzo ważny obszar turystyczny regionu, obejmujący środkową część Pojezierza Mazurskiego. Rdzeniem produktu jest kompleks akwenów jeziornych określany jako Wielkie Jeziora Mazurskie, w tym najpopularniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej, śródlądowy szlak żeglarski Wielkich Jezior Mazurskich. Obszar ten jest wyjątkowy zarówno w skali kraju, jak i Europy – niezwykle bogaty pod względem przyrodniczym, pełen historycznych zabytków oraz uwielbiany przez miłośników sportów wodnych, wędkarstwa i letników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *