WYBORY SM „Pionier” 2022: Walne Zgromadzenie Osiedle Korsze [9 WRZEŚNIA] – Magna Masuria

WYBORY SM „Pionier” 2022: Walne Zgromadzenie Osiedle Korsze [9 WRZEŚNIA]

2

Już 9 września odbędzie ostatnie z pięciu Walnych Zgromadzeń Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, które odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Wolności 5A w Korszach. Zebranie odbędzie się 9 WRZEŚNIA [PIĄTEK] o godz. 16:30 – rejestracja członków o godz. 16:00. Zebranie będzie dotyczyć Spółdzielców mieszkających na Osiedlu Korsze.

Porządek obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zebrania, stwierdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zapoznanie z zasadami obradowania Walnego Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza danej części Walnego Zgromadzenia
 3. Odczytanie listy pełnomocnictw upoważniających do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór komisji skrutacyjnej
 6. Wybory do Rady Nadzorczej – prezentacja kandydatów, głosowanie
 7. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej Spółdzielni za lata 2017-2019 oraz informacja o realizacji wniosków polustracyjnych
 8. Przedstawienie informacji i podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za lata 2019-2021
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019
  3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019
  4) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2019
  5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020
  6) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020
  7) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2020
  8) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2021
  9) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021
  10) podziału nadwyżki bilansowej za rok 2021
  11) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za lata 2019-2021
  12) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągać
  13) kierunków działalności Spółdzielni
  14) zbycie praw do gruntu – działka nr 2-256/13 o powierzchni 199 m 2 przy ul. Piastowskiej w Kętrzynie
  15) zbycie praw do gruntu – działki nr 2-309/13 o powierzchni 31 m 2 i 2-309/14 o powierzchni 216 m 2 przy ul. Bolesława Chrobrego w Kętrzynie
  16) zbycie praw do gruntu – działka o powierzchni do 125 m 2 , która powstanie w wyniku podziału działki nr 2-256/4 o powierzchni 1 084 m 2
  17) zbycie praw do gruntu – działki nr 1-98/1 o powierzchni 21 m 2 oraz 1-97/13 o powierzchni 2 m 2 przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie
 1. Podjęcie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków Spółdzielni
 2. Sprawy różne
 3. Zakończenie obrad

Przypominamy, że w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, które trwać będzie w dniach od 5 do 9 września 2022 roku członkowie Spółdzielni będą mogli wybrać nowych członków do Rady Nadzorczej na 3-letnią kadencję 2022-2025. Poniżej cała lista kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”:

 1. Chojnowski Leszek os. Sikorskiego
 2. Gienieczko Henryk os. Piastowskie
 3. Głusiec Krzysztof os. Piastowskie
 4. Greń Natalia os. Korsze
 5. Hejduk Barbara os. Sikorskiego
 6. Iwaniuk Stanisław os. Piastowskie
 7. Karny Mirosław os. Piastowskie
 8. Korowaj Tadeusz os. Piastowskie
 9. Kulas Stanisław os. Sikorskiego
 10. Kwiatkowska Wanda os. Moniuszki
 11. Lenkowski Tomasz os. Korsze
 12. Lewkowicz Janusz os. Sikorskiego
 13. Lisowski Lech os. Moniuszki
 14. Nowak Waldemar os. Moniuszki
 15. Nowak Zbigniew os. Sikorskiego
 16. Pawelec Anna os. Reszel
 17. Rucin Jan os. Piastowskie
 18. Sachryń Jarosław os. Sikorskiego
 19. Strzyż Jan os. Moniuszki
 20. Sznurkowska Jolanta os. Piastowskie
 21. Waszczuk Elżbieta os. Moniuszki
 22. Zarecki Władysław os. Sikorskiego
 23. Zawistowski Mirosław os. Moniuszki
 24. Żyła Jarosław os. Reszel

2 thoughts on “WYBORY SM „Pionier” 2022: Walne Zgromadzenie Osiedle Korsze [9 WRZEŚNIA]

 1. Dziś sie okaże czy ludzie Kulasa będą rządzić przez 3 lata tak jak rządził Książek przez ostatnie 3 lata…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *