XXX Sesja Rady Miasta w Kętrzynie [relacja LIVE] – Magna Masuria

XXX Sesja Rady Miasta w Kętrzynie [relacja LIVE]

6

XXX Sesja Rady Miasta w Kętrzynie rozpocznie się o godzinie 17:00 w Hali MOSiR przy ul. Kazimierza Wielkiego. Poniżej będzie na żywo relacja tekstowa z całej Sesji Rady Miasta. Oczywiście po Sesji zapraszamy na serię artykułów posesyjnych. Dodatkową informacją jest to, że dziś również odbyła się Sesja Rady Powiatu, Rady Gminy Korsze i Barcian. O tych również w miarę możliwości wspomnimy w poniedziałkowym wydaniu PODSUMOWANIE TYGODNIA, na które serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również państwa do aktywnego komentowania. Jeżeli mają państwo pytania do radnych ewentualnie do burmistrzów to proszę o zapis hasztagiem #pytanieinfo z dopiskiem nazwiska radnego burmistrza po czym przekażemy je w oficjalnym piśmie do danej osoby.

🔴 21:07
Przewodniczący Rafał Rypina zamknął XXX Sesję Rady Miejskiej.

🔴 21:06
Radni przyjęli protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 10 września 2020 r. jednogłośnie.

🔴 21:05
Radni przyjmują protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 10 września 2020 r. Rozpoczyna się głosowanie.

🔴 21:04
Radny Rypina odczytuje wniosek mieszkańca miasta, który został złożony na jego ręce.

🔴 21:03
Maciej Wróbel odpowiada radnej Czech.

🔴 21:02
Radna Wioletta Czech odpowiada na odpowiedź Burmistrza do jej wniosku z poprzedniej sesji.

🔴 21:01
Radny Rypina przerywa dyskusję „Wydaje mi się, że próbuje Pan zastraszać radnych”.

🔴 20:59
Głos z sali. Arkadiusz Książek w chamski sposób odpowiada radnemu Ćwikowi.

🔴 20:58
Radny Rypina dopowiada, że jeżeli wszyscy radni będą przeszkoleni, to zgodzi się przejść na tryb zdalny.

🔴 20:57
Zastępca Burmistrza Wróbel odpowiada radnemu Duczkowi. Mówi, że wszystko zostanie zapewnione.

🔴 20:56
Radny Duczek zabiera głos. Wnioskuje o zabezpieczenie sprzętu oraz szkolenie dla radnych w sprawie zdalnych sesji.

🔴 20:54
Radny Ćwik odpowiada radnej Waszkiewicz „wyjaśniając” sprawę. red. Kolejna trafna odpowiedź.

🔴 20:53
Radna Waszkiewicz „Co to było Panie Ćwik?”; „O co tu chodzi?” red. Wydaje mi się, że radna Waszkiewicz nie słuchała wypowiedzi.

🔴 20:51
Radny Czesław Ćwik odpowiada Prezesowi Spółdzielni „Pionier”. red. Bardzo trafna odpowiedź radnego pisu.

🔴 20:49
Głos zabiera Zastępca Burmistrza Maciej Wróbel. Wypowiada się na temat epidemii. Od jutra (30.10) do 15 listopada zajęcia w szkole podstawowej nr 3 oraz w przedszkolu zostały całkowicie zawieszone. Uczniowie klas podstawowych przeszli na nauczanie zdalne.

🔴 20:47
Radny Nowak odpowiada Arkadiuszowi Książkowi.

🔴 20:45
Arkadiusz Książek żąda przeprosin od radnego Zareckiego oraz zadośćuczynienia w kwocie 2000 złotych na Powiatowy Dom Dziecka.

🔴 20:33
Głos z sali, Arkadiusz Książek. Wypowiada się na temat negatywnych głosów na temat działania Spółdzielni „Pionier”. Dodatkowo wypowiada się na temat działań radnych, przypomina ślubowanie radnych.

🔴 20:33
Radny Marian Toruński dziękuje Burmistrzowi za sprawozdanie Burmistrza.

🔴 20:32
Radny Komorowski odpowiada radnemu Duczkowi.

🔴 20:28
Radna Zofia Waszkiewicz składa dwa wnioski. Pierwszy do przewodniczącego rady miasta „Proszę o nieprzesyłanie mi korespondencji od Pana S.K. do Rady Miasta”. Drugi do Burmistrza Miasta Kętrzyn, radna prosi o wystosowanie pisma do przychodni na ul. Krótkiej w sprawie wózka inwalidzkiego, aby pomóc przemieszać się po przychodni.

🔴 20:25
Radny Duczek zabiera głos na temat sprawozdania Burmistrza oraz prosi o wyjaśnienie tematu radnego, który ma mandat radnego rady miasta a mieszka poza obszarem miasta.

🔴 20:22
Radny Rypina odpowiada radnemu Nowakowi oraz prosi, aby wszystkie służbowe sprawy (mailowe) kierować na skrzynkę pocztową obsługi rady miasta a nie na jego prywatną skrzynkę.

🔴 20:21
Obsługa Rady Miejskiej zabiera głos i odpowiada Radnemu Nowakowi.

🔴 20:16
Burmistrz Niedziółka agresywnie odpowiada Radnemu Nowakowi oraz argumentuje swoją wypowiedź.

🔴 20:05
Rozpoczynają się wolne wnioski, informacje, oświadczenia. Pytania rozpoczyna Radny Baranowski (Na temat okresu grzewczego), następnie Radny Nowak zadaje 3 pytania (Między innymi o wniosku Radnego Zareckiego do Burmistrza Niedziółki związanego z aferą z Prezesem KTBSu oraz Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier).

🔴 20:00
Radny Rypina odczytuje odpowiedzi Burmistrza na wnioski z poprzedniej Sesji Rady Miasta.

🔴 19:59
Radny Zbigniew Nowak pyta ilu mieszkańców Kętrzyna prowadzących działalność gospodarczą złożyło wniosek o pomoc w związku z pandemią i ilu z nich uzyskało pomoc.

🔴 19:57
Burmistrz odpowiada, że złożył wnioski dotyczące ulicy Gdańskiej (kanalizacja deszczowa, ok 7 mln), ul. Wieleńska (ok 3 mln), Ogród Ekologiczny (Ok 2 mln) oraz monitoring (kwota nieznana).

🔴 19:56
Radny Rypina zadaje pytania na temat wniosków, jakie, ile i na jaką kwotę Burmistrz złożył do Funduszu Inwestycji Lokalnych.

🔴 19:53
Burmistrz Niedziółka prosi, aby Radny Komorowski złożył te pytania na piśmie. Wywiązuje się krótka wymiana zdań. Burmistrz częściowo odpowiada na pytania jednak ponawia prośbę o złożenie pytań na piśmie.

🔴 19:51
Radny Komorowski wypowiada się na temat sprawozdania Burmistrza Miasta Kętrzyn z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz prac między sesjami.

🔴 19:47
Przewodniczący odczytuje informację o złożonych oświadczeniach majątkowych.

🔴 19:46
Radni podjęli stanowisko.

🔴 19:44
Radni podejmują stanowisko w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyna dla terenów w rejonie ulic Poznańskiej, Klonowej, Świerkowej i Mazurskiej (jednostka A) w zakresie sposobu zaopatrzenia w ciepło nowo budowanego budynku na działce nr 899/40 6, położonej przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie.

🔴 19:41
Radni przyjęli uchwałę.

🔴 19:39
Radni rozpoczynają głosowanie w sprawie rozpatrzenia petycji Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

🔴 19:38
Radni przyjęli uchwałę stosunkiem 10 głosów „za”.

🔴 19:29
Radni rozpoczynają głosowanie nad bezzasadną skargą na Burmistrza Miasta przesłaną przez jednego z mieszkańców.

🔴 19:28
Radni podjęli uchwałę stosunkiem 18 głosów „za”.

🔴 19:27
Radni rozpoczynają głosowanie nad powołaniem składu osobowego Rady Muzeum przy Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

🔴 19:25
Radni wracają do obrad.

🔴 19:08
Radna Zofia Waszkiewicz wniosła wniosek formalny o przerwę 10-cio minutową. Przewodniczący zarządził przerwę.

🔴 19:07
Radni przyjęli uchwałę stosunkiem głosów 12 „za”; 3 „przeciw”; 3 „wstrzymujących”.

🔴 19:06
Radni głosują nad przyjęciem wniosku o przeprowadzenie kontroli rewizyjnej dzierżawy budynku przy ul. Moniuszki.

🔴 19:00
Trwa gorąca dyskusja na temat pracy komisji rewizyjnej.

🔴 18:57
Radni przyjęli wniosek o przeprowadzenie kontroli rewizyjnej kart pojazdu samochodu służbowego KTBSu stosunkiem głosu 10 „za”; 5 „przeciw”; 5 „wstrzymało się”.

🔴 18:55
Rozpoczyna się głosowanie.

🔴 18:52
Radny Ćwik krytykuje wypowiedź Radnego Duczka.

🔴 18:49
Radny Duczek „Po co te bicie piany?”. Dalsza wypowiedź dotyczy komisji rewizyjnej. Dodatkowo Radny wnosi o zamknięcie dyskusji.

🔴 18:48
Radny Ćwik pyta, jak ma wyglądać praca komisji rewizyjnej, w jakiej formie ma być praca, Zdalnie czy stacjonarnie?

🔴 18:47
Przewodniczący Rafał Rypina odczytuje plan pracy komisji rewizyjnej do końca roku 2020 roku.

🔴 18:45
Radna Zofia Waszkiewicz „Zarzuca mi Pan, że mam mieć w pamięci prace komisji a Pan ich nie ma”.

🔴 18:44
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiada radnej Zofii Waszkiewicz.

🔴 18:42
Radna Zofia Waszkiewicz wypowiada się na temat pracy komisji rewizyjnej. Pada prośba o podanie wszystkich prac kontroli rewizyjnej do końca tego roku.

🔴 18:41
Radny Nowak krytykuje działania KTBSu na temat tego, gdy chciał zobaczyć karty pojazdu kilka miesięcy temu.

🔴 18:40
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest za rozpoczęciem kontroli na koniec roku 2020.

🔴 18:37
Radni rozpoczynają dyskusję na temat przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli pojazdu służbowego KTBSu. Komisje zaproponowały dwie daty rozpoczęcia kontroli, 30 czerwca 2021 oraz 31 grudnia 2020 roku.

🔴 18:36
Nowy Skarbnik Miasta Kętrzyn, Kamila Wybraniec została powołana decyzją 12 głosów „za”.

🔴 18:34
Rozpoczyna się głosowanie nad powołaniem nowego Skarbnika Miasta.

🔴 18:33
Radna Zofia Waszkiewicz mówi o rekomendacji, jaką dostał kandydat na Skarbnika Miasta od odwołanej Skarbnik Iwony Kozłowskiej.

🔴 18:27
Burmistrz Niedziółka odpowiada niejednoznacznie. Nowy Skarbnik posiada umowę na czas nieokreślony. Ale czy dotrwa do końca kadencji? Nie wiadomo.

🔴 18:26
Radny Ćwik ponawia pytanie na temat długości pracy nowego Skarbnika.

🔴 18:25
Pani Kamila Wybraniec przedstawia się Radzie Miasta.

🔴 18:24
Burmistrz Niedziółka przedstawia nowego kandydata na Skarbnika Miasta Kętrzyn – Panią Kamilę Wybraniec.

🔴 18:23
Stosunkiem głosów 12 za, 6 przeciw, 2 wstrzymujące, Skarbnik Iwona Kozłowska została odwołana.

🔴 18:21
Rozpoczyna się głosowanie nad odwołaniem Skarbnika Miasta.

źródło: Urząd Miasta w Kętrzynie

🔴 18:18
Radny Ćwik pyta Burmistrza Niedziółki czy nowy Skarbnik Miasta będzie do końca kadencji.

🔴 18:14
Skarbnik Iwona Kozłowska – „Żałuję, że nie mogę zostać do końca kadencji”.

🔴 18:13
Radni Klubu Aktywnego Samorządu wręczają kwiaty Skarbnikowi Miasta Kętrzyn.

🔴 18:10
Burmistrz Niedziółka oraz Radny Sapiński dziękują Skarbnikowi Miasta Kętrzyn Iwonie Kozłowskiej za dotychczasową pracę.

🔴 17:50
Zarządzono 10 minutową przerwę. Przypomnijmy większość radnych odrzuciła z porządku obrad punkt o wotum zaufania.

🔴 17:49
Radny Zbigniew Nowak złożył na komisji wniosek o przesunięcie tej kwoty pieniędzy na walkę z COVID-19

🔴 17:48
Trwa dyskusja nad udzieleniem 10 tysięcy złotych dla kętrzyńskiej policję związanych z zakupem samochodu.

🔴 17:34
Radni głosują nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020

🔴 17:30
Radni głosują nad podjęciem uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/151/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2020 – 2030. Radni przyjęli uchwałę

🔴 17:29
Radni przegłosowali wniosek klubu radnych Aktywnego Samorządu o zdjęciu punktu 3. Nie będzie głosowania nad wotum zaufania dla burmistrza Niedziółki.

🔴 17:26
Wymiana zdań pomiędzy radnym Nowakiem, a Rypiną.

🔴 17:19
Radny Rypina uważa, że głosowanie za wotum zaufania jest ważne dla mieszkańców Kętrzyna i jak radni muszą nad tym procedować.

🔴 17:15
Radny Zbigniew Nowak wyraża opinie, że nie będzie brał udziału ani w zdjęciu tego punktu z porządku obrad, ani nie będzie głosował w trakcie procedowania tego punktu.

🔴 17:13
Zbigniew Nowak pyta przewodniczącego klubu radnych PiS z jakiego artykułu po raz drugi będzie procedowany wniosek o wotum zaufania oraz dlaczego nie wyczerpano procedury administracyjnej zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

🔴 17:10
Zbigniew Nowak przy głosie: „doszło do sytuacji niecodziennej, jest to pierwszy przypadek, który po raz drugi będziemy procedować ten wniosek”

🔴 17:10
Radni są za wprowadzeniem do porządku obrad wniosku burmistrza.

🔴 17:08
Radni głosują nad wprowadzeniem do porządku obrad wniosku burmistrza.

🔴 17:04
Daniel Sapiński wnosi wniosek o zdjęcie z obrad punktu 3 czyli Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Kętrzyn za 2019r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kętrzyn wotum zaufania.

🔴 17:01
Przewodniczący Rady Miasta rozpoczął XXX Sesję Rady Miasta w Kętrzynie

🔴 16:58
Ponownie zawodzi system udostępniania materiału wideo przez obsługę Rady Miejskiej w Kętrzynie, wysyłamy sygnały do radnych, że nie ma transmisji.

🔴 16:54
Przypomnijmy, że na dzisiejszej sesji będą omawiane i podejmowane ważne sprawy. Radni ponownie rozpatrzą wotum zaufania dla burmistrza Niedziółki oraz dojdzie do odwołania i powołania nowego Skarbnika.

🔴 16:51
Na hali zbierają się już radni, lada chwila rozpocznie się Sesja Rady Miasta

🔴 16:47
Witamy serdecznie z Hali MOSiR, nasz przedstawiciel właśnie dotarł na miejsce i za chwile będzie nam przesyłał informacje dotyczące XXX Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie

6 thoughts on “XXX Sesja Rady Miasta w Kętrzynie [relacja LIVE]

  1. Radny Rypina zadaje pytania na temat wniosków, jakie, ile i na jaką kwotę Burmistrz złożył do Funduszu Inwestycji Lokalnych.

    No i co? Już panie Rypina popierasz pseudoinwestycje i transfery publicznej kasy na konta ich wykonawców ? Od kiedy? Odkąd zadłużanie kraju rekomenduje pisowska władza? Chorągiewka na wietrze na tym tle to uosobienie niezmienności i stabilizacji.

  2. Może pisa nie lubi.Teraz ludzie na pis narzekają.Jak była ta wielka manifestacja teraz w Kętrzynie to krzyczeli i krzyczeli.Je..i wyp…Co się porobiło w naszym mieście.

    1. Gdzie były te tłumy podczas wyborów gdzie byli gdy górników medyków nauczycieli w ciula robiono? Gdzie byli jak Adriana wybrali drugi raz na dlugoPIS? 500+ wystarczyło pobierać aby poprzeć PIS ? Patrzmy kogo wybieramy w kraju jakie ugrupowanie! Natomiast lokalnie nie popierajmy ludzi tylko dlatego że ich znamy bo ktoś dobrze prowadzi swoje interesy. Niech prowadzi prywatne sprawy nie powinny być mieszane z działalnością społeczna bo niestety jest to wykorzystywane n i e w tym kierunku co powinno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *