ZAPOWIEDŹ: Bezprawny rachunek od wójt Gminy Barciany? – Magna Masuria

ZAPOWIEDŹ: Bezprawny rachunek od wójt Gminy Barciany?

5

Gmina Barciany jak każda inna gmina w Polsce jest zobowiązana do bezpłatnego dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół. Tego wymaga odpowiednia Ustawa, a w niektórych samorządach powstają odpowiednie regulaminy. Takiego regulaminu nie posiada Gmina Barciany, co doprowadziło do dziwnej wręcz w z mojej perspektywy bezprawnej sytuacji. Jakim prawem władze gminy wyciągają ręce po pieniądze do osoby prywatnej, aby uiścić opłatę za transport niepełnosprawnego dziecka?

Kilka tygodni temu do naszej redakcji zgłosiła się zaniepokojona mieszkanka Gminy Barciany z prośbą o pomoc i wyjaśnienie. Nie odmówiliśmy, lecz od razu zabraliśmy się za pomoc. Szukaliśmy wyjaśnień, konsultowaliśmy tę sprawę z prawnikami, samorządowcami, zasięgaliśmy języka w placówkach z oddziałami dla osób niepełnosprawnych. Analizowaliśmy Ustawę, regulaminy w samorządach ościennych i wyciągnęliśmy odpowiednie wnioski.

Szczegóły i wyjaśnienie całej sprawy w najbliższy czwartek. Serdecznie zapraszam.

5 thoughts on “ZAPOWIEDŹ: Bezprawny rachunek od wójt Gminy Barciany?

  1. W takim przypadku moim zdaniem należałoby zapytać Wójt Gminy z czego to wynika i dlaczego taka sytuacja zaistniała.
    A w dalszej kolejność wyciągać wnioski oraz starać się tą kwestię wyjaśniać.

  2. A mnie się wydaje, że w Barcianach nie bardzo wiedza kiedy wystawia się notę księgową (obciążeniową). Przecież między stronami: Urzędem Gminy a rodzicami ucznia niepełnosprawnego nie istniały żadne zależności finansowe. Jeżeli gmina sądzi, że rodzice ucznia niepełnosprawnego przyczynili się do straty, jakie gmina poniosła to trzeba to najpierw udowodnić. Notę księgową stosuje się w sprawach oczywistych. Bardzo jestem ciekawy w jaki sposób powstała tak ogromna kwota. Z tej, pożal się boże noty, wynika, że przewozu dziecka niepełnosprawnego wykonano 14 razy. Obciążono za powrót ze szkoły do domu. Więc najpierw zawieziono dziecko do szkoły nieodpłatnie a ze szkoły do domu już odpłatnie? Bardzo jestem ciekawy o co tutaj naprawdę chodzi?

  3. Bardzo proszę, aby pamiętać jeżeli mamy na uwadze kwestię stron to nie Urząd Gminy ,a Gmina Barciany.

    1. Bardzo dziękuję za czujność. Ma Pan rację. Urząd Gminy jest tylko gminną jednostką organizacyjną, przy pomocy której wójt wykonuje swoje zadania. Stroną postępowania zawsze jest gmina, którą reprezentuje wójt. Niepotrzebnie poszedłem na skróty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *