Zaproszenie na obchody 1 sierpnia – Magna Masuria

Radny Miasta Kętrzyn Zbigniew Nowak wraz z chórem Uniwersytetem III-wieku zaprasza mieszkańców Kętrzyna oraz czytelników info-Kętrzyn24.pl na obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystość odbędzie się punktualnie o godzinie 17:00 przy fontannie na Placu Piłsudskiego jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe. Podczas obchodów zostaną odśpiewane wspólnie z chórem i mieszkańcami pieśni patriotyczne ku czci powstańców walczących za wolną Polskę w sierpniu 1944r.

Czym było Powstanie Warszawskie?

Była to największa militarna akcja zorganizowana przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączona jednocześnie z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie militarnie wymierzone było w okupujących Warszawę Niemców, zaś politycznie w zbliżające się armie ZSRR. Powstanie trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 r., pomimo początkowych sukcesów powstanie przerodziło się w narodową tragedię.

Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *