ZDROWIE: Nowe uprawnienia lekarzy rodzinnych – Magna Masuria

ZDROWIE: Nowe uprawnienia lekarzy rodzinnych

0

Od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw 29 grudnia 2023 roku. Lekarze rodzinni zyskują nowe uprawnienia, szczególnie w obszarze diagnostyki alergii.

Nowe regulacje umożliwiają lekarzom rodzinnym rozszerzenie zakresu badań alergologicznych, zwłaszcza dotyczących diagnozowania alergii. Zmiany obejmują dostęp do nowych paneli alergenów wziewnych i pokarmowych, dostosowywanych do stanu zdrowia pacjenta. Celem tych zmian jest przyspieszenie diagnozy choroby oraz skrócenie kolejek do alergologów, co ma wpływ na poprawę sytuacji pacjentów.

Wprowadzono także możliwość udzielania świadczeń przez lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w szpitalnym oddziale ratunkowym. Zmiana ta pozwala lekarzom POZ na udzielanie tego rodzaju świadczeń w zakresie podstawowym, nie tylko przez podmiot leczniczy z izbą przyjęć.

Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że celem tych zmian jest racjonalizacja wymagań dotyczących zatrudnienia personelu medycznego w izbach przyjęć, jednocześnie zachowując dostępność i jakość świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Wprowadzone zmiany mają także rozwiązać istotne problemy kadrowe zgłaszane przez świadczeniodawców.

Warto zauważyć, że w ramach nowelizacji poprawiono także dwa błędy istniejące w poprzednich przepisach, takie jak omyłka pisarska dotycząca nazwy specjalizacji lekarza specjalisty w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz zamiana lekarza specjalisty z dziedziny diabetologii i endokrynologii na specjalistę chorób płuc dzieci w zakresie specjalistycznych konsultacji pediatrycznych z pulmonologii i alergologii.

Wprowadzone poprawki mają na celu umożliwienie prawidłowego zawierania umów z zakresu pediatrycznej opieki koordynowanej w dziedzinie pulmonologii, alergologii oraz endokrynologii w przychodniach POZ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *