Absolutorium dla burmistrza… – Magna Masuria

Hećmana i Niedziółki

Na XIII sesji Rady Miasta, która odbyła się 27 czerwca br, radni jednogłośnie zagłosowali za wotum zaufania i absolutorium za rok 2018 dla obu burmistrzów. Jak dobrze pamiętamy w tamtym roku Krzysztof Hećman sprawował funkcję burmistrza miasta Kętrzyn przez ponad 10 miesięcy, zaś obecny burmistrz Ryszard Niedziółka półtora miesiąca.

Przed głosowaniami za wotum i absolutorium Przewodniczący Rady Miasta Rafał Rypina odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o stanie wykonania budżetu miasta Kętrzyn za rok 2018. Według opinii RIO w Olsztynie budżet miasta Kętrzyna był wypełniony w ponad 80% oraz nie ma żadnych niezgodności, które były mu zarzucane.

Trzeba podziękować i pogratulować dla byłego Skarbnika miasta Kętrzyn za tak dobre skonstruowanie sprawozdania budżetu miasta Kętrzyn za 2018 rok

komentuje radny Zbigniew Nowak

Radni koalicji rządzącej i opozycji zagłosowali jednogłośnie za wotum oraz absolutorium dla obu burmistrzów. Mimo tego pojawiły się również negatywne komentarze radnych koalicji rządzącej, że dają wotum i absolutorium jedynie dla obecnego burmistrza.

PS. Przedstawiony raport o Gminie Miejskiej Kętrzyn kosztował miasto prawdopodobnie ponad 70 tysięcy złotych. Według informacji z sąsiednich samorządów i powiatów raport ten był wykonywany za darmo przez pracowników urzędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *