Bilans kontroli legalności zatrudnienia na Warmii i Mazurach – Magna Masuria

Bilans kontroli legalności zatrudnienia na Warmii i Mazurach

1

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG od początku roku przeprowadzili 180 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Kontrolą objęli prawie 5 300 obcokrajowców i stwierdzili, że blisko 490 pracowało niezgodnie z przepisami. Na Warmii i Mazurach najwięcej, bo aż 75 % zatrudnionych nielegalnie jest obywateli Ukrainy. Ponad połowę obcokrajowców zatrudniały agencje pośrednictwa pracy.

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej naruszenia przepisów w powierzeniu pracy stwierdzili w branżach pośredniczących w zatrudnianiu – 61% . W budownictwie pracowało nielegalnie 24% cudzoziemców, a branża produkcyjna zatrudniała niezgodnie z przepisami 9%  obcokrajowców. Pracodawcy powierzali wykonywanie obowiązków bez zezwolenia, na warunkach innych niż wskazane w zezwoleniu lub bez zawarcia odpowiednich umów w formie pisemnej.

Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w powiecie olsztyńskim – 30%, ełckim – 15%, nidzickim – 12.

Od początku roku sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym wcześniej przedsiębiorcom grzywny na łączną kwotę ponad 160 tys. zł.  

1 thought on “Bilans kontroli legalności zatrudnienia na Warmii i Mazurach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *