Czy to już smutny koniec budynku sali gminnej (Gemeindehaus)w Drogoszach? – Magna Masuria

Czy to już smutny koniec budynku sali gminnej (Gemeindehaus)w Drogoszach?

7

Wszystko wskazuje na to, że kolejny ciekawy obiekt budowlany w Drogoszach przestanie istnieć. Poprzednio los taki spotkał budynki dworca kolejowego, stylowej kuźni i  spichlerza. 

Jak podaje prof. E. Hartmann budynek sali gminnej (Gemeindehaus) w Drogoszach ufundował mieszkańcom Graf Udo von und zu Stolberg-Wernigerode. Budowę zakończono w 1913 roku. W budynku mieściła się sala widowiskowa z prawdziwą sceną i kulisami wraz z zapleczem socjalnym. W niższej części znajdowała się kuchnia oraz mieszkania  dla pracowników obsługi. Jak wspominają potomkowie przedwojennych  mieszkańców Drogosz sala wykorzystywana była do wszelkich uroczystości gminnych i prywatnych. Raz w tygodniu wyświetlane były filmy.  Działał amatorski teatr. Cyklicznie  przyjeżdżały teatry z Królewca a nawet z Berlina. Po wkroczeniu wojsk radzieckich sala wykorzystana była jako magazyn żywności dla wojska. Chyba dlatego zachowała się w dobrym stanie.

Po wojnie już w 1947 roku nowi mieszkańcy Drogosz  organizowali w niej zabawy taneczne, działał w niej amatorski teatr. Ciekawostką było, że pierwszą wystawioną sztuką  była „Mazepa”. Jak wspominał, nie żyjący już, organizator teatru pan Stanisław Musiałowski,    dlatego „Mazepa” gdyż tylko takim scenariuszem   wówczas dysponowano. Nieco później wyświetlano, raz w tygodniu, filmy, Dzięki temu mieszkańcy mogli zapoznać się z wybitnymi dziełami reżyserów włoskich i francuskich.  W niższej części budynku mieściły się klasy szkoły podstawowej oraz mieszkanie woźnej.

Od pewnego czasu budynek stał się niepotrzebny i powoli niszczeje. Z ciekawym pomysłem  wystąpiły władze gminy poprzedniej kadencji.  Wyższa część budynku miała być adaptowana dla potrzeb remizy strażackiej z prawdziwego zdarzenia a niższa część budynku przystosowana dla potrzeb Koła Gospodyń Wiejskich. Jednak nowe rozstrzygnięcia wyborcze sprawiły, że pomysł ten nie został podtrzymany. Wprawdzie Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich wystąpiły do obecnego kierownictwa gminy o realizację tego pomysłu ale wszystko wskazuje na to, że nie znalazł on należytego poparcia.

Mieszkańcy Drogosz skarżą się, że wyczuwają jakąś obojętność obecnego kierownictwa gminy dla potrzeb mieszkańców Drogosz czego dowodem jest, że mimo składanych wniosków w trzech kolejnych budżetach gminy nie przewidziano ani złotówki na inwestycje w tym sołectwie. Na koniec smutna konstatacja: Nie potrafimy zadbać o obiekty publiczne, które pozostawili nam nasi poprzednicy.

7 thoughts on “Czy to już smutny koniec budynku sali gminnej (Gemeindehaus)w Drogoszach?

 1. Sporo nieprawdy jest w artykule. Otóż to przez ostatnie kilkanaście lat nikt nie próbował ratować budynku, to przez poprzednie władze zniszczał a można było kilka, kilkanaście lat temu coś zrobić!
  Budynek za poprzedniego wójta został przeznaczony do rozbiórki!
  Przy obecnej władzy w tamtym roku był pisany projekt na pomoc dla gmin popegeerowskich o wyremontowanie budynku pod remizę OSP i Świetlicę Wiejską, niestety nie przeszedł.

  1. Był pisany. Pytanie tylko jak był pisany. Co do rozbiórki. Uczestniczyłem w zebraniu wiejskim, w którym poprzedni wójt przedstawił zamiar zagospodarowania budynku właśnie pod remizę i KGW.

  1. Nigdy nie słyszałem żeby „poprzednie radne” chciały budynek rozebrać. Nigdy też nie było mowy o jakimś nowym budynku.

 2. To chyba wszystko nie tak. Poprzednicy pani Kamińskiej niewiele mogli z tym budynkiem zrobić gdyż nie stanowił własności gminy. Przejęty został przez gminę nie po to żeby go rozebrać lecz, żeby go przystosować dla potrzeb mieszkańców. Zabrakło czasu. Jeszcze dwa lata. Może nowy wójt (miejmy nadzieję) będzie wiedział co zrobić.

 3. Jak mozna bylo dopuścić do takiej dewastacji !?
  Jest oczywiste ,że Kozyra to zaniedbal,ale minęły 3 lata kadencji Marty Kaminskiej i dalej budynek niszczeje.
  Jeżeli nie zostaną podjęte natychmiastowe dzialania to może być za późno .

 4. Czekamy na inicjatywę miejscowych Radnych oraz całej Rady Gminy Barciany w tej sprawie,ponieważ jest czas konstruowania budżetu gminy na rok 2022,a budżet uchwala Rada Gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *