Do września odroczono proces strażaka z komendy w Kętrzynie – Magna Masuria

Do września odroczono proces strażaka z komendy w Kętrzynie

0

Do 4 września Sąd Rejonowy w Kętrzynie odroczył proces strażaka, który odpowiada m.in. za nieumyślne spowodowanie śmierci podwładnego podczas ćwiczeń.

Sąd chce zapoznać się z opinią uzupełniającą do dokumentacji lekarskiej oskarżonego Marcina L. oskarżonego w związku ze śmiertelnym wypadkiem młodego strażaka podczas ćwiczeń na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Podczas wideokonferencji sąd przesłuchał dziś biegłych lekarzy psychiatrów i psychologa, którzy sporządzili sądową opinię psychiatryczno-psychologiczną dotyczącą oskarżonego.

Obrońca Marcina L. w trakcie rozprawy złożył wniosek o dopuszczenie opinii uzupełniającej przez biegłych, po zapoznaniu się biegłych z aktualną dokumentacją lekarską oskarżonego. Z tego też powodu sąd odroczył rozprawę do 4 września.

Marcin L. odpowiada przed sądem za niedopełnienie obowiązków służbowych, czego skutkiem była śmierć strażaka, a także za podżeganie do składania fałszywych zeznań oraz za składanie fałszywych zeznań.

14 czerwca 2018 roku na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie odbywało się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej i ratownictwa wysokościowego. , Dotyczyło m.in. zasad użycia i praktycznego przygotowania skokochronu do pracy. Szkolenie, w którym uczestniczyło sześciu strażaków, prowadził młodszy kapitan Marcin L.

Według ustaleń prokuratora, Marcin L. w trakcie tych zajęć miał dopuścić do tego, aby podlegli mu strażacy oddawali skoki na napełniony powietrzem skokochron, choć przepisy bezpieczeństwa i higieny służby strażaków wyraźnie tego zakazują. W rezultacie jeden z funkcjonariuszy po oddaniu skoku z dachu garażu na skokochron doznał rozległych obrażeń głowy i zmarł miesiąc później, 14 lipca.

Dodatkowo, Marcin L. bezpośrednio po wypadku miał nakłonić pięciu podległych mu strażaków biorących udział w szkoleniu do ustalenia wspólnej wersji, która by potwierdzała, że skoki z wysokości na skokochron nie były wówczas oddawane. W wyniku takiego działania Marcina L. pięciu strażaków podczas przesłuchania w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie, zdaniem śledczych, złożyło fałszywe zeznania. Sam Marcin L. miał również złożyć fałszywe zeznania.

Marcin L. w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale złożył wyjaśnienia.

Przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie toczy się też proces przeciwko pięciu strażakom podejrzanym o złożenie fałszywych zeznań. Kolejną rozprawę zaplanowano 1 lipca.

źródło: Radio Olsztyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *