GIŻYCKO: Policja wyjaśnia miejsce zamieszkania giżyckiego radnego? Oszukał mieszkańców? – Magna Masuria

GIŻYCKO: Policja wyjaśnia miejsce zamieszkania giżyckiego radnego? Oszukał mieszkańców?

1

Giżycka policja na wniosek prokuratury prowadzi postepowanie wyjaśniające wobec giżyckiego radnego. Z informacji jakie uzyskaliśmy sprawa dotyczy radnego Łukasza Z., który prawdopodobnie popełnił przestępstwo z art. 272 kodeksu karnego tj. wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i jak podaje kodeks karny kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Z informacji jakie pozyskaliśmy radny Łukasz Z. prawdopodobnie sfałszował przed Komisarzem Wyborczym swoje faktyczne miejsce zamieszkania. Policja sprawdza czy radny faktycznie mieszka na terenie Giżycka czy jak podaje nasz informator w jednym z mieszkań na terenie Olsztyna.

Jeśli policja potwierdzi informacje, że radny Łukasz Z. zamieszkuje faktycznie na terenie Olsztyna to będzie to ogromny skandal w samorządności Giżycka. Radny będzie musiał prawdopodobnie zwrócić pobierane co miesiąc diety, a do tego może zostać poddany karze pozbawienia wolności do lat 3. Co ciekawe na jednej z ostatnich sesji Rady Miasta w Giżycku, które odbywały się w trybie zdalnym, radny Łukasz Z. pojawił się wspólnie w okienku czatowym razem z Pawłem Andruszkiewiczem. Dało to prawdopodobnie jeszcze większe powody do wszczęcia postępowania.

O skutkach postępowania poinformujemy wkrótce.

1 thought on “GIŻYCKO: Policja wyjaśnia miejsce zamieszkania giżyckiego radnego? Oszukał mieszkańców?

  1. W Ketrzynie też to samo było. Jeden z radnych mieszka w wiosce pod Ketrzynem w Gminie Kętrzyn a startował o dostał się do rady w mieście. Nikt nic z tym nie zrobi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *