GIŻYCKO: Poznaliśmy oferentów do rozbudowy obwodnicy Giżycka – Magna Masuria

GIŻYCKO: Poznaliśmy oferentów do rozbudowy obwodnicy Giżycka

1

Cztery podmioty złożyły oferty w przetargu na projekt i budowę obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Najniższą cenę – 105,2 mln zł – zaproponowało konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska z Warszawy oraz Aldesa Construcciones z Madrytu, najwyższą – 121,5 mln zł – firma Budimex z Warszawy.

Termin realizacji i kryteria oceny ofert

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu realizacji robót już nie.
Złożone oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
•    cena – 55 proc.
•    kryteria pozacenowe – 45 proc., tj.
      –    przedłużenie okresu gwarancji jakości konstrukcji nawierzchni – 20 proc.
      –    przedłużenie okresu gwarancji jakości obiektów mostowych – 20 proc.
      –    zagospodarowanie destruktu asfaltowego – 5 proc. 
 

Zakres zadania

Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 roku inwestycji obejmującej budowę ronda wraz z rozbudową DK59 do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od wyżej wymienionego ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2×2 i nośności 11,5 tony na oś. 

Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych.
 

Cel inwestycji

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) oraz pieszych i rowerzystów.  Rozbudowa obwodnicy poprawi parametry techniczne drogi oraz zwiększy przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

1 thought on “GIŻYCKO: Poznaliśmy oferentów do rozbudowy obwodnicy Giżycka

  1. A tymczasem w Kętrzynie burmistrz Niedziólka i Zarząd Dróg Wojewódzkich epatują bublem infrastrukturalnym, który w żaden sposób nie poprawi parametrów ruchu oraz nie zdejmie tranzytu z ulic miasta. Co ciekawe, Giżycko dorosło do sprawy i nawet parametry drogi są generalnie poprawne. Przypominam, że od 2013 roku mówię o potrzebie wykonania obwodnicy północnej miasta Kętrzyn właśnie w parametrach GP i przekroju 2×2. Do 2018 roku temat obwodnicy per noga traktował Hećman, zaś po 2018 nieudolnie przymierza się do sprawy Niedziółka. Słowem wybory zamieniły doktrynę nie bo nie, na doktrynę tak ale nie wiem jak. Obie w żaden sposób nie przybliżają Kętrzyna do szczęśliwego finału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *