Gm.BARTOSZYCE: Zaproszenie na LXI sesje Rady Gminy Bartoszyce | 28.10.2022

0

źródło: Gazeta Olsztyńska

Na 28 października 2022r. o godz. 9:00 zaplanowana została LXI sesja Rady Gminy Bartoszyce, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Nr 47 w Bezledach. Poniżej następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu:

a) z sesji Nr LX/2022 z dnia 30 września 2022 r.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Bartoszyce w roku szkolnym 2021/2022.

6. Raport z monitoringu realizacji w 2021 roku Strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Bartoszyce na lata 2016-2023.

7. Informacja wójta w okresie między sesjami.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce na lata 2022-2037,

b) w sprawie zmiany w budżecie gminy Bartoszyce na rok 2022,

c) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku z dowozem niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji: https://gminabartoszyce.esesja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *