„Kaliningrad” znika z map, wraca natomiast „Królewiec” – Magna Masuria

„Kaliningrad” znika z map, wraca natomiast „Królewiec”

1

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych zdecydowała, że od 9 maja 2023 roku polska nazwa Królewiec powinna być używana wyłącznie jako oficjalna nazwa tego miasta, zamiast rosyjskiej wersji Kaliningrad. Decyzja ta dotyczy również nazwy obwodu królewieckiego. Komisja uzasadnia swoje stanowisko, twierdząc, że rosyjska nazwa Kaliningrad jest „sztucznym chrztem”, który nie ma żadnego związku ani z miastem, ani z regionem.

Zmiana nazwy ma na celu przywrócenie historycznej tożsamości miasta, które przed II wojną światową było częścią Prus Wschodnich i należało do Niemiec. Królewiec był ważnym ośrodkiem kulturalnym i naukowym, znany między innymi jako miejsce urodzenia filozofa Immanuela Kanta. Po zakończeniu wojny, miasto zostało przejęte przez Związek Radziecki i przemianowane na Kaliningrad. Zmiana nazwy miała na celu zatarcie niemieckiej historii i wprowadzenie rosyjskiej tożsamości.

Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych postanowiła przywrócić oryginalną nazwę miasta, Królewiec, zgodnie z jego długą historią i znaczeniem. Uchwała ma na celu odzwierciedlenie polskiego dziedzictwa w regionie, ponieważ Królewiec był częścią terytorium polskiego w przeszłości.

Decyzja Komisji nie ogranicza się tylko do języka polskiego. Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej również zaleca, aby w innych językach stosować wyłącznie nazwę Królewiec i unikać używania rosyjskiej nazwy Kaliningrad. Jest to krok mający na celu utrzymanie spójności nazw geograficznych na arenie międzynarodowej.

1 thought on “„Kaliningrad” znika z map, wraca natomiast „Królewiec”

  1. To tak jak nazwa Kętrzyn jest sztucznym chrztem, który nie ma żadnego związku z naszym miastem. Kętrzyński związany był z obecnym Giżyckiem. Powinno się przywrócić historyczną nazwę Rastembork, która początkowo w 1945r obowiązywała, aż sowieckie wówczas władze zadecydowały jej o zmiaie!

    Zmiana nazwy przywróciłaby historyczną tożsamość miasta, które przed II wojną światową było częścią Prus Wschodnich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *