Każda kropelka krwi jest potrzebna! – Magna Masuria

Każda kropelka krwi jest potrzebna

W ramach Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi pod hasłem „Nasza Krew-Nasza Ojczyzna”, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej zorganizowały akcje krwiodawcze. Funkcjonariusze Straży Granicznej uczcili Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

VII edycję akcji poboru krwi przeprowadzono 12 listopada br. przy Placówce Straży Granicznej w Barcianach oraz 17 listopada br. w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG w Kętrzynie.

Ze względu na czas prowadzenia akcji – przypadające w tym okresie Narodowe Święto Niepodległości, wydarzenie jest ważną i potrzebną formą uczczenia tego święta. Dzięki tej akcji podtrzymujemy tradycję, że mundur kojarzy się z gotowością niesienia pomocy, służbą narodowi i gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

Cennym darem podzieliło się 41 osób oddając 18 450 ml krwi pełnej. 5 osób powiększyło zaszczytne grono Honorowych Dawców Krwi oddając krew po raz pierwszy.

Życiodajny płyn oddali potrzebującym funkcjonariusze i pracownicy W-MOSG i CSSG, policjanci, strażacy oraz mieszkańcy Gminy Barciany i Srokowo.

Zbiórka została przeprowadzona przy współpracy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Oddziałów Terenowych w Bartoszycach oraz w Giżycku.

Akcja, której organizatorem jest Komendant Główny Straży Granicznej, w tym roku honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia i Sekretarz Stanu-Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY, ŻE PODZIELILIŚCIE SIĘ SWOIM CENNYM DAREM Z POTRZEBUJĄCYMI!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *