Koło Gospodyń Wiejskich Karolewo z wakacyjną AktywAKCJĄ – Magna Masuria

Koło Gospodyń Wiejskich Karolewo z wakacyjną AktywAKCJĄ

0

Program grantowy Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Do udziału w Programie zgłoszono ponad 1500 wniosków, które zawierały pomysły na różnorodne wakacyjne atrakcje dla dzieci i młodzieży – były to między innymi zawody sportowe, zwiedzanie, wycieczki rowerowe, działania artystyczne, kulturalne i sportowe.

W ramach Programu „Wakacyjna AktywAKCJA” pomoc w realizacji uzyskało wybranych 53 lokalnych projektów non-profit organizowanych w całej Polsce. Zwycięskie Projekty otrzymały granty w wysokości do 5000 zł. Wśród tych projektów znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich Karolewo z projektem „Moc atrakcji podczas domowych wakacji”.

Udział w Programie mogły zgłosić szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki wychowawcze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *