Nowa jednostka w Gminie Srokowo – Magna Masuria

Nową jednostką, która powstaje w Gminie Srokowo jest Centrum Usług Społecznych (CUS), które powstaje po przekształceniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS). Nowa instytucja zaczęła funkcjonować od 1 maja 2021 roku.

Gmina Srokowo od stycznia realizuje pilotażowy projekt. Znalazła się w gronie 30 gmin z całej Polski. Na terenie województwa ten projekt jest jeszcze realizowany przez Elbląg. Gmina Srokowo otrzymała 100% dofinansowania czyli 2 490 000 zł. Kiedy w 2019 roku weszła w życie ustawa (z dn. 19 lipca 2019 r.) o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818), pojawiły się sprzyjające okoliczności prawno-merytoryczne do przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w instytucję pod nazwą Centrum Usług Społecznych  w Srokowie (CUS), która będzie mogła realizować wiele zadań z zakresu polityki społecznej.

Proces przekształceniowy planowany jest na lata od 2021 do końca 2023 r. Utworzenie CUS pozwoli na szybkie ustalenie możliwości realizacji zadań, a jednocześnie skróci czas oczekiwania na zaspokojenie usług m. in. poprzez sprawniejszą ich organizację, jednocześnie znacząco poszerzając liczbę mieszkańców korzystających z usług społecznych. Pomoc społeczna nabierze współczesnego wymiaru dla lokalnej polityki społecznej. Prawidłowo funkcjonujące CUS jest szansą na zdjęcie negatywnego wizerunku z ośrodka pomocy społecznej, bowiem nie będzie klienta ośrodka (czy jak jeszcze w wielu miejscach funkcjonuje „opieki”), ale będą osoby- mieszkańcy Gminy Srokowo, korzystające z różnych form usług społecznych.

Obecnie gmina już w pierwszej fazie zmian polegających na utworzeniu od 1 maja 2021 r. Centrum Usług Społecznych w Srokowie.

Misją CUS jest integracja usług społecznych poprzez lepszą ich koordynację, zwiększenie dostępności w myśl zasady selektywności, wsparcie na rzecz zasady powszechności, czyli adresowania usług do ogółu mieszkańców jako członków społeczności lokalnej.

3 thoughts on “Nowa jednostka w Gminie Srokowo

  1. No proszę. To w Srokowie też coś się dzieje. Z takiego biuletynu, pisanego na papierze przypominającym papier toaletowy z PRL-u o Gminie Srokowo ani słowa. Za to dowiadujemy się, że w jednej gminie wyremontowano kilkadziesiąt metrów drogi. W innej naprawiono dach świetlicy i wiele innych takich „osiągnięć” A o Srokowie ani słowa. Ktoś wie dlaczego?

  2. Tak. Wójt Srokowa to porządny gość. On nie jest takim „miękiszonem”, który musi sobie kupować przychylność tej czy innej gazetki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *