Porażki Prezesa KTBS – Magna Masuria

Czy Andrzej Michalski potrafi zarządzać ludźmi? Jak wynika z jego dostępnego życiorysu, dopiero mając 63 lata został prezesem spółki, niespodziewanie awansując ze stanowiska behapowca Urzędu Miejskiego. Zawdzięcza to członkom rady nadzorczej, pochodzącym spoza Kętrzyna. Tych „obcych” wcześniej powołał Niedziółka. W spółce występuje konflikt interesów przy powołaniu członka rady nadzorczej i prezesa, o którym pisaliśmy w artykule Czy Niedziółka złamał zakaz konkurencji?

Pół roku, to dwie sprawy sądowe z pracownikami i konflikt z zakładową organizacją związkową, o którym już pisaliśmy w artykule Likwidują zakładową „Solidarność”? Teraz Andrzeja Michalskiego obleciał strach. Aby nie ponieść porażki w sądzie zawarł ugodę. Dla prezesa to ciężka pigułka, tak ciężka, że treści tej ugody nie chce nam udostępnić. Czy przyznanie się do złego zarządzania ludźmi to duży problem? 

W mediach opłacanych reklamami przez burmistrza i miejskie spółki, Michalski kreuje się na wielkiego działacza. Z opaską „Solidarność” zapala znicze i składa kwiaty. Na wszelki wypadek robi to jednak oddzielnie, poza oficjalną delegacją „Solidarności”. Zapytaliśmy o jego działalność członków związku zawodowego, ale go sobie nie przypominają. W związku z tym zwróciliśmy się z pismem do IPN aby sprawdzić, jaką rolę w „Solidarności” odegrał Andrzej Michalski.

Jaką rolę teraz odgrywa przekonali się już pracownicy KTBS i lokatorzy mieszkań komunalnych. Czy uda mu się zlikwidować w KTBS związek zawodowy „Solidarność” przy bezczynności (cichej aprobacie?) burmistrza Niedziółki i bezradności kętrzyńskiego PiS?

71 thoughts on “Porażki Prezesa KTBS

 1. Publicyści zajmujący się sprawami samorządowymi zawracają uwagę, iż od pewnego czasu coś niedobrego się dzieje w samorządach. Przede wszystkim ma to przejawiać się tym, że maleje zainteresowanie społeczeństwa czynnym uczestnictwem w samorządzie. Coraz mniejsze jest zainteresowanie aby ubiegać się o stanowiska wójta czy burmistrza lub funkcji radnego. Skutek jest taki, że często wyborcy mają bardzo ograniczony wybór. Dochodzi do tego, że mamy wybór między kandydatem złym i jeszcze gorszym. Często wyboru nie ma żadnego gdy zgłasza się jeden kandydat albo nie zgłasza się nikt. A więc jest to wyraźna selekcja negatywna. Naturalnym biegiem rzeczy są dalsze wydarzenia. Tak wybrany wójt lub burmistrz pilnie strzeże tego aby w jego otoczeniu nie znalazł się nikt kto by go przewyższał. Ale najlepiej dobrać sobie ludzi, których nikt nie zna czyli spoza swojej gminy, którzy nie stanowią żadnego zagrożenia. Tak to właśnie odbywa się zabijanie obywatelskości w gminach. Przestajemy się czuć obywatelami swoich „małych ojczyzn”

  1. Zgadzam się z wyborcą w całości. Kętrzyn jest tu dobrym przykładem. Ale problem jest generalnie w tym, że mieszkańcy nie myślą w kategoriach dobra wspólnoty tylko dobra kolesi czy znajomych ubiegających się o mandaty. Nie analizują, czy znajomy lub ów koleś w ogóle nadaje się do pracy w samorządzie i czy jest w stanie dbać o dobro mieszkańców.. Coraz bardziej towarzyszy nam zjawisko, że ludzie kompetentni, znający się na administrowaniu i mający predyspozycje nie angażują się w proces wyborczy, bo obawiają się często o to, że zaraz rzuci się na nich lokalna prasa oraz przeciwnicy. Proszę zwrócić uwagę choćby na postawę lokalnych mediów. One nie promują ludzi kompetentnych. One z reguły szukają haków na kandydatów. Dużo by o tym mówić. Najbardziej ubolewam nad stanem lokalnej demokracji i coraz większym brakiem zainteresowania mieszkańców gminy tym, jaki człowiek będzie, w ich imieniu, prowadził sprawy codziennego funkcjonowania społeczeństwa gminy.A po wyborach zaczyna się tzw. jatka, która jest dowodem , że lokalny wyborca jest mądry po szkodzie, jaką brakiem swojego zainteresowania albo właściwego wyboru wyrządził gminie. Pozdrawiam samorządowców.

  1. PO co szukać w IPN czegoś co było 30 wlat temu skoro na bieżąco widać kto w jakim celu przez lata parl do samorządu. Suma summarum „ani meee ani beee” głupim uśmiechem i plotkami o innych nadrabial. Ani przygotowania merytorycznego ani wykształcenia. Kto takich wybiera i w jakim celu?

   1. Jego promotorem jest obecny burmistrz, który wyżej ceni sobie lojalność i posłuszeństwo niż przygotowanie merytoryczne. Ciekawi mnie jednak, jak Rada Nadzorcza mogła zaakceptować gościa nie znającego się na zarządzaniu nieruchomościami na prezesa spółki, której głównym zadaniem jest własnie zarządzanie nieruchomościami. To co za wybitne postacie zasiadają w tej Radzie Nadzorczej?

    1. Posłuszeństwa to wymagał narcystyczny i wybuchowy Krzysztof. Porozmawiaj z pracownikami w jakiej atmosferze pracowały osoby które musiały znosić jego chamstwo.

     1. Posłuszeństwa to wymaga narcystyczny i wybuchowy Andrzej. Porozmawiaj z pracownikami w jakiej atmosferze pracują osoby które muszą znosić jego chamstwo

 2. W każdej Gminie jest widoczny kryzys samorządu, a to wykorzystują ludzie słabi merytorycznie.
  Którzy nie mają pojęcia o pracy Wójta, Burmistrza,Prezydenta,Radnego.

 3. W TK u (RM) rozgorzała dyskusja na temat odwołania sesji przez przewodniczącą rady gminy Barciany. Artykuł bardzo tendencyjny broniący pani Wójt, która pod płaszczykiem „walki” o budżet chce nam zafundować ogromną podwyżkę za śmieci. W większości osoby atakują przewodniczącą i patrzą przychylnym okiem na panią Wójt. W tych wszystkich rozważaniach zapominają chyba wszyscy, a przynajmniej tam piszący o jednej ważnej rzeczy. Może to zabrzmi absurdalnie, ale chodzi tu o budżet, który dokładnie oskubie mieszkańców gminy. Co się składa na na budżet zapewne większości nie muszę tłumaczyć. Wspomnę więc tylko, że to my zwykli zjadacze chleba, ale także przedsiębiorcy (więksi i mali), a także rolnicy łożymy na to wszystko w zależności co posiadamy i od tego płacimy ( podatek od nieruchomości i pod. rolny). Nie możemy zapomnieć też o śmieciach, co też niektórzy nazywają podatkiem (nie ulega wątpliwości, że to jest kolejne obciążenie domowego budżetu). Jak myślę pani Wójt miała sporo czasu, żeby projekt uchwały w tej sprawie przedstawić choćby na sesji lutowej. Dlaczego tego nie zrobiła tego nie wiem? Wiem natomiast, że były spotkania w sołectwach i te sprawy poruszano. Czyżby sondowała jakie stawki zaproponować, czy jest jakaś inna przyczyna opóźnienia w przedłożeniu projektu tej uchwały. Przewodnicząca na wniosek pani wójt zwołała sesję, ale w związku z zaistniałą sytuacją tę sesję odwołała. Sytuacja w Polsce jest bardzo dynamiczna, co dzień zapadają różne często bardzo ważne decyzje rządzących, między innymi ograniczające wielkość zgromadzeń. Tak też było i w tym wypadku, tak myślę. Na marginesie to sesje w Kętrzynie miejska i powiatowa odbyły się jeszcze przed tymi zaostrzonymi wymogami. Najważniejszą kwestią w tym wszystkim jest jednak wysokość opłaty za śmieci, a tu pani Wójt zaproponowała stawkę 27 zł od osoby, czyli podwyżkę o 80%. Już podatki poszły w górę o około 25% (projekt pani Wójt) i tu radni nie stanęli na wysokości zadania. Takiej drakońskiej podwyżki podatków nie było od wielu lat. Teraz kolejna za śmieci? Na stronie internetowej gminy Barciany są projekty uchwał, ale żadnego uzasadnienia, żadnych wyliczeń. Czyżby „ciemny lud” miał to kupić? Nie tędy droga, a pani Wójt niech pokryje różnicę z tych zawyżonych podatków. A radnych proszę tym razem o czujność. Na koniec jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Barciany do stowarzyszenia pod nazwą Unia Miasteczek Polskich. Tutaj, a jakże jest pełne uzasadnienie i statut. Tylko po co i na co, żeby pani Wójt jeździła do Kazimierza Dolnego, bo tam jest siedziba Unii. Przecież tam też trzeba płacić składki, a gminy chyba teraz na to nie stać. Reasumując mam nadzieję, że radni prędzej czy później podejdą do tematu śmieci, ale stawki będą rozsądne. Żeby jeszcze bardziej uzmysłowić proponowane podwyżki to podam wyliczenia gdyby były to stawki proponowane przez panią Wójt. 5-osobowa rodzina zapłaci więcej o 60 zł miesięcznie, a rocznie o 720 więcej, 4-osobowa o 48 zł więcej miesięcznie, a rocznie 576 zł więcej, 3-osobowa o 36 zł więcej miesięcznie i o 432 zł rocznie więcej, 2-osobowa o 24 zł miesięcznie więcej i o 288 zł rocznie więcej, osoby samotne o 12 zł więcej miesięcznie i 144 zł więcej rocznie. To są moje wyliczenia myślę że nie ma tu błędów, bo w projekcie uchwały nie ma nic. Jeżeli macie państwo jakiś kontakt z radnymi, spróbujmy im to wyperswadować i sprowadzić na ziemię, bo mam wrażenie,że pan redaktor (RM) wszystko robi żeby podwyżka stała się faktem, a mieszkańcy(wyborcy) zostali z pustymi kieszeniami i zrobieni w konia.

  1. Zgadzając się z powyższymi wywodami w 100% chciałbym zauważyć. że sprawy dotyczące gminy Barciany poruszane sa „przy okazji” artykułów dotyczących innych gmin. Świadczy to dobitnie, że w Barcianach brak jest solidnej informacji i brak jest możliwości wypowiadania się przez mieszkańców gminy Barciany o sprawach swojej gminy. Statut gminy Barciany nie pozwala aby mieszkańcy mogli swobodnie się wypowiadać w czasie sesji. Kontakt z radnymi jest żaden. Co do horrrrrendalnej podwyżki za odpady to rzeczywiście zdumiewający jest brak kalkulacji uzasadniającej akurat taką stawkę. Tak podjęta uchwała nie ma najmniejszej szansy na utrzymanie się. Swiadccą o tym wyroki sądów administracyjnych. Ja sam deklaruję, że ją zaskarżę. Co do przystąpienia do jakiejś unii. Czyżby Barciany stały się miasteczkiem? Dla przypomnienie Barciany są malęńką rolniczą gminą.

   1. Szanowny Wyborco. Dzięki za 100% zgodę odnośnie moich wywodów. Ja też w większości zgadzam się, poza jednym. W ustawie o samorządzie terytorialnym nie ma mowy o swobodnych wypowiedziach mieszkańców. Jest natomiast zapis w Art. 37a. u.s.t. – Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej(sołtys) może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. W Barciańskim statucie nie ma takich zasad. To może na razie tyle i aż tyle. Pozdrawiam.

    1. Miło się dyskutuje z kimś kto ma wiedzę dotyczącą samorządu terytorialnego. Zgadzam się, że ustawa o samorządzie gminnym wprost nie zawiera przepisu dotyczącego prawa zabierania głosu na sesjach ale też tego nie zabrania. To powinien regulować statut gminy. Np w mieście Kętrzyn tak jest.. Jestem bardzo ciekawy jak oceniasz tą naszą radę a w szczególności niektórych radnych. Pozdrawiam.

     1. Powiem tak, żeby nikogo nie urazić, to generalnie za mocna to nasza rada nie jest, natomiast chyba zawiodłem się na radnych z dużym stażem zajmujących w radzie kluczowe funkcje. Może na razie bez nazwisk, przecież jest to tylko moja, ktoś powie subiektywna ocena. Chociaż wyborca ma chyba do tego prawo.
      Powiem jeszcze tylko, że na sesjach jest mało merytorycznej dyskusji, widzę też braki w podstawowej znajomości przepisów ustawy o samorządzie i złej interpretacji statutu. Co do zabierania głosu przez mieszkańców na sesji, to w zasadzie jestem przeciwny, szkoda tylko, że ustawodawca nie dał możliwości zabierania głosu w sprawach formalnych, choćby po to żeby rada mogła obradować zgodnie z przepisami, a w Barcianach takie się zdarzały, że wspomnę o absolutorium i podwyżce wynagrodzenia pani Wójt. Wiem, że w Kętrzynie tak jest i czy to jest dobrze? To radni moim zdaniem powinni decydować za nas już po wyborze. My możemy uczestniczyć w komisjach i tam zabierać głos ewentualnie. Może na razie tyle moich wywodów. Pozdrawiam.

  2. Śmiecie sortowanie będą workowane. Super wreszcze będzie porządek. Będzie indywidualny odbiór.

 4. Do Barciany,op. śmieci. Zbyt jednostronnie przedstawiłeś/łaś) zaproponowane stawki za wywóz nieczystości w gminie Barciany. Na cenę śmieci ma wiele czynników, niezależnych od Wójta. To nie Pani Wójt ustala stawki. Są one pochodną wielu składników. Najważniejszym z nich jest opłata marszałkowska. Przypomnę tylko, że od 1 stycznia 2020 roku stawka opłaty za umieszczenie na składowisku 1 tony niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi 270,00 zł. Wysokość opłaty marszałkowskiej ustalana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska. Przypomnę również, że w 2018 roku jest wysokość to 140 zł, natomiast w roku 2019 – 170 zł. Tak wiem w ciągu 2 lat mamy podwyżkę w wysokości około 93%.

  1. Do Sportowa. To raczej Wójt nie przedstawiła żadnej kalkulacji. Moje spostrzeżenia są z pozycji płatnika podatków i mam do tego prawo. Jest tu jeszcze kwestia ataku na przewodniczącą(w związku z odwołaniem sesji), rzetelności przedstawienia sprawy przez pana RM, oraz rzeczywiście opłat za odpady komunalne. Proszę więc podpowiedzieć pani Wójt, żeby cokolwiek uchyliła rąbka tajemnicy, skąd taka stawka wynika. Ja jako podatnik bronię interesów nie tylko swoich, ale chyba i większości mieszkańców (poza chyba Sportową?). Jak komuś to pasuje to niech urząd stworzy subkonto dobrowolnych wpłat. Tam można będzie uzupełnić brakującą kwotę należności. Szkoda że „Sportowa” nie była tak wnikliwa przy podatkach kiedy to propozycja pani Wójt przeszła prawie jednogłośnie, bo tylko przy jednym głosie wstrzymującym się. A, że śmieci to biznes, to już zupełnie inna sprawa.

   1. Cena śmieci wynika z kalkulacji i jest ona porównywalna z cenami ustalonych przez okoliczne gminy. Nie zapominajmy, że gmina Barciany położona jest najdalej od punktu dostarczania śmieci (instalacji) tj. Spytkowo, Sękity. To również generuje dodatkowe koszty.

    1. To proszę mi tę kalkulację pokazać, a porównywać to można wycenę np. nieruchomości, co nie znaczy że nie można się odnieść do sąsiednich gmin.
     Natomiast rzetelna kalkulacja wiele by nam pokazała.

     1. Do sportowa. „spokojnie. wszystko w swoim czasie.” Ale po co komu kalkulacja jeżeli ta nasza (nasza?)rada podejmie uchwałę? Jako ten, który będzie musiał płacić muszę wiedzieć czy ZGK podał prawdziwe dane, czy wójtowi udało się ustalić wszystkich producentów śmieci, Ilu producentów śmieci ustalonych nie płaci. W niektórych gminach te kalkulacje to prawdziwe opracowania. Wyrok WSA w Białymstoku:”RG podejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłat jest zobowiązana do dokonywania wnikliwej i rzetelnej kalkulacji”. A tutaj co? goły projekt uchwały Taka uchwała po prostu się nie utrzyma. To jest po prostu amatorszczyzna.w

     2. Kalkulacja, kalkulacja i jeszcze raz kalkulacja odpowie nam, jaka powinna być cena śmieci. Trzeba też poszukać tych, co się ukrywają i nie płacą.

     3. No właśnie coś sensownego. Trzeba poszukać tych co nie płacą. Tylko kto ich ma szukać. Ja? Czy Barciany, opł. śmieci? Nie. To jest obowiązek wójta. Za to jej płacimy z naszych podatków.

   2. Do wyborcy – jak wiesz kto nie płaci to masz obowiązek zgłoszenia. Wójt nie jest od szukania – od tego są urzędnicy. Jacy – oceń to sam.

    1. Skąd miałbym to wiedzieć. Sam napisałeś że trzeba poszukać tych co nie płacą.
     Nie obchodzi mnie kto personalnie ma tym się zając. Za organizację pracy odpowiada wójt. Może o tym jeszcze nie wie? Ale za to wie gdzie schowane są konfitury.

 5. Cena śmieci wynika z kalkulacji i jest ona porównywalna z cenami ustalonych przez okoliczne gminy. Nie zapominajmy, że gmina Barciany położona jest najdalej od punktu dostarczania śmieci (instalacji) tj. Spytkowo, Sękity. To również generuje dodatkowe koszty.

  1. Czyli można rzec – kalkulacji brak. Fajnie i śmiesznie, tylko nie do śmiechu będzie mieszkańcom, kiedy za to wszystko słono zapłacą, przy akompaniamencie złotoustego redaktora.

 6. Może bliżej co do rzeczy mają prywatni podwykonawcy.
  Czy ktoś z zewnątrz ma umowę?
  Prośba o wyjaśnienie może jako mieszkańcy czegoś nie wiemy!?
  Co do podwyżki za śmieci Szanowna Rado Gminy wyżej ktoś napisał i ma rację bez rzeczowej kalkulacj nie podchodzić do tak trudnego tematu.
  Na początku Sesji która będzie miała pkt.traktujacy o podwyżce śmieci, zdjąć z porządku obrad .
  Bo szkoda Państwa cennego czasu,ale zaznaczam to jest moja sugestia Rada ma tylko w tym zakresie stosowne uprawnienia, ale co za tym idzie odpowiedzialność ( jaka ostatecznie będzie stawka za odpady.)

  1. Zapytamy na radzie czy i kto jest podwykonawca dla ZGK do odbioru odpadow w gminie? Ile to gminę kosztuje dodatkowo? Dlaczego ZGK musi mieć podwykonawce skoro odbiór odpadów będzie workowany? Nie trzeba specjalnych pojazdów.

   1. ZGK nie ma żadnego podwykonawcy do wywozu odpadów! Dzierżawi pojemniki na śmieci od Olenkowicz bo nie ma swoich. Swoje kupują sukcesywnie od 2019 roku, tak rządził Rysiek… tyle kredytów a nawet gminie „koszy”na śmieci nie zapewnił!

 7. Widzicie państwo (mieszkańcy, wyborcy) jak więc ważny jest temat wywozu nieczystości, a ile ciekawych rzeczy jeszcze tu się dowiedzieliśmy, o których nic nie było wiadomo. Wygląda na to Panie Wyborco, że to my mamy sporo racji, a „Sportowa” wypadła tutaj blado i słabo merytorycznie. Chyba daliśmy dużo do myślenia radnym, pani Wójt, ZGK. Oczekujemy rzetelnych informacji na ten temat, nikt nam tu łaski nie robi. Prosimy o przejrzenie tych wpisów przez radnych i niech mają świadomość podejmowanych decyzji. Jest sporo do wyjaśnienia. Wyciągnięcie od mieszkańców kolejnych datków jest po prostu skandalem, a sposób w jaki to się próbuje robić daje wiele do myślenia. Nikt nie chce uciekać od płacenia za odpady komunalne, ale niech ta uchwała zostanie podjęta przez radnych w sposób cywilizowany. Niech wreszcie pani Wójt odetnie się od pseudo dziennikarza, a zacznie podejmować decyzje wspólnie z radą. Wyciąganie maksymalnych datków od mieszkańców jest bardzo prostą i niestety prymitywną metodą rządzenia. Co innego chyba pani obiecywała, tyle nadziei społeczność gminy z panią wiązała, a teraz rozmienia się pani na drobne. Niech pani to przemyśli, raz zdobyta władza nie jest dana na zawsze.

  1. Do Barciany,opł. śmieci – proszę nie obrażać Sportowa. Jak widać masz chyba problem czytania ze zrozumieniem. Ja tylko pokazuję w jakiej wysokości wzrosły koszty wywozu, które w dość znacznej mierze nie są zależne od samorządu gminnego, spółki a tym bardziej od Pani Wójt. Sportowa potrafi dobrze liczyć i zachować się racjonalnie, a nie bić piany na wiwat.

   1. Bardzo przepraszam Sportową. Ja wiem, że i Sportowa i pani Wójt i jeszcze wielu innych przy władzy bardzo dobrze liczą byle tylko w kieszeniach waszych było jak najwięcej. Wszystko rozumiem i mam świadomość że wzrosły koszty wywozu czasami niezależne od gmin, ale kalkulacji jak nie było tak i nie ma. A ja tylko przedstawiłem koszty jakie obciążą mieszkańców. Tyle i aż tyle i mam nadzieję, że do takich podwyżek nie dojdzie.

    1. Do Barciany, opł. śmieci – kalkulacja jest gotowa, tylko ten koronawirus i odwołana sesja przez przewodnicząca. Bądź cierpliwy, z cała pewnością cena śmieci zostanie ujawniona.

     1. Do Sportowa – Serdeczne dzięki, ale myślę, że tu odwołana sesja przez przewodniczącą nie ma nic do rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, że przed planowaną sesją takiej kalkulacji nie było(konsultacja z radnymi). Jest strona Barcian więc proszę bardzo tam pokazać. Będziemy wszyscy wdzięczni. Pozdrawiamy.

  2. Przy okazji dowiadujemy się że mimo zmian sposobu odbioru odpadów segregowanych ZGK utrzymuje współpracę z prywatnym podwykonawca. Worki można wozić własnym sprzętem nie koniecznie specjalnymi smieciarkami.

 8. Tak rządzil że urzadzil przychody tylko wybranym. Przejść ma worki identyfikujące właściciela gospodarstwa i kubły do ktorych podrzucaja inni nie będą potrzebne. Tak robią normalne gminy od lat.

 9. Tak może na koniec naszych rozważań cytat z ulotki wyborczej kandydatki na wójta pani Kamińskiej” „9. Rezygnacja ze zbędnych kosztów zarządzania jednostkami gminnymi (rady nadzorcze itp)”. Tymczasem rada nadzorcza w ZGK trzyma się mocno (mieszkańcy Mrągowa i Olsztyna), utworzono oddzielne stanowisko prokurenta (dotychczas funkcję tą pełniła główna księgowa). W porównaniu do roku 2018 nastąpił wzrost wydatków na administrację publiczną z 2.388 000zł. do 3 908 000 zł. w tym urzędu gminy z 1 824 000zł do 2 388 000zł. Oczywistym jest, że za to wszystko płacimy my podatnicy z naszych własnych kieszeni. Po to są te podwyżki.

 10. Ja nie wierzę aby Pani Kamińska chciała tak wysokich stawek za odbiór odpadów w naszej Gminie nie mając logicznego uzasadnienia?
  Powyższe posty świadczą o dużej trosce z strony mieszkańców Gminy.
  Zupełnie mnie to nie dziwi bo to oni będą płacić taką bądź inna stawkę, która Rada Gminy uchwali?
  Natomiast ktoś wcześniej wspomniał iż odbiór odpadów to jest powiem oględnie zajęcie dochodowe.
  Pani Wójt czy nie warto zastanowić się nad ogłoszeniem przetargu na odbiór odpadów z naszej Gminy .
  Wcale nasza Spółka Komunalną nie musi być jedyna alternatywa w tej materii .
  Zakładając taką formułę ZGK Spółka z o.o jak każdy inny podmiot mogłaby przystąpić do przetargu.
  Na koniec jestem pewny że Rada Gminy tworząc Spółkę Komunalną (100% udziału Gminy) nie zakładała iż musi ona bez żadnych uwarunkowań przynosić dochody,wystarczy aby nie generowla długów .
  Ale miała głównie na uwadze aby mieszkańcy za usługi świadczone przez Spółkę nie płacili wysokich cen.
  Dlatego daję pod rozwagę i spokojne przemyślenie ,emocje nic tu nie pomogą.

 11. To nie jest kwestia „wiary”,ale proszę sprawdzić projekty uchwał w tym zakresie tam rzeczowego uzasadnienia brak.
  Jeszcze jedno może ktoś potrafi wyjaśnić co z tym przystąpieniem do Unii Miasteczek(Może to jakaś pomylka)?
  Gmina Barciany..!?

 12. To zachodzi konieczność wyjaśnienia na jakiej zasadzie funkcjonuje na barcianskim rynku odpadów firma Pana Zbigniewa Olenkowicza!?
  Każdy może, ale…?,warto sprawdzić.

   1. Cezary, czy ty czytać nie umiesz? Tylko piszesz, „co ci ślina na klawiaturę przyniesie”?

    Przecież wcześniej (powyżej) >Jaca< napisał, że "ZGK nie ma żadnego podwykonawcy do wywozu odpadów!"

    1. Ale Gęsie Góry już napisały odmiennie, podejrzewajac że o te prywatną firmę właśnie sie rozchodzi.

    2. co nie zabrania zapytac formalnie na radzie lub jesli teraz rad nie bedzie zapytac oficjalnie Przewodniczacego Rady i Wojta. Czy w dobie oszczednosci i wlasciwych decyzji w sparwie segregacji i odbioru odpadów w jednorazowych workach jest prawdą a jesli tak czy jest sensem placic prywatnemu podwykonawcy za odbior odpadow specjalnymi pojadami z jego pojemników, i płacic za ich dzierżawe?

 13. Celowe aby się zapoznać z tymi dzierzawami ,a może zakupami od Olenkowicza.
  A może się czasami okazc
  że ZGK dokonywal przypadkowych zakupów np.samochodu do odbioru odpadów.?

   1. I po co skoro odbior po segregacji na właściwe worki moze odbywac sie bez drogich w utrzymaniu smieciarek? Wystarczy ciągnik z przyczepą lub samochód wywrotka?

 14. Pani Wójt bardzo dobry pomysł z tymi workami identyfikujacymi właściciela.
  Oczywiście nie Pani ma się tym zajmować od tego jest Referat Komunalny.
  Podobnie z kalkulacja ,która jest konieczna Prezes ZGK i w/w Referat do roboty i będzie o czym dyskutować.
  .

  1. Najlepszy z możliwych. Cywilowany swiat już dawno tak robi. Kubły to metoda rodem z PRLu gdzie wszyscy udają że segreguja a i tak trzeba to segregowac. Popieramy ten pomysł.

 15. Proszę zauważyć jaką żywiołową dyskusję wywołała opłata za odbiór odpadów w naszej Gminie.
  Dlatego jeszcze raz prośba ,apel do Pani Wójt oraz Rady Gminy,aby korzystając z tego że procedura uchwalania tej bardzo ważnej dla nas wszystkich Uchwały zacznie się od początku ,spróbować znaleźć optymalne wyjscie.

  1. Popieram Wyborcę w pełni, chociaż już wcześniej w podobnym tonie próbowałem podsumować tę dyskusję. Bo, że płacić musimy, to nikt nas od tego nie zwolni, ale rzeczywiście trzeba próbować znaleźć, jak najbardziej optymalne rozwiązanie. Niech też nikt, tu nie próbuje się obrażać, tak jak Wyborca i ja próbujemy wręcz zachęcić i panią Wójt i szanownych radnych do dyskusji. My nie mamy monopolu na rację, ale mamy coś do powiedzenia i przynajmniej dokonujemy jakiejś analizy, Wyborca wskazał wiele ważnych wątków, ja na początku skupił się na kosztach mieszkańców. Najbardziej zatrważające jest natomiast to, że TK czytaj RM próbował, no niestety z panią Wójt obrócić „kota ogonem” i oskarżyć przewodniczącą stratami w budżecie. Jeszcze raz powtórzę pani Wójt miała na to sporo czasu, ale chyba myślała, że uda się to wprowadzić tak jak podatki.

 16. Do „wilowo”prawda z czytaniem coraz gorzej z ślina też różnie bywa!?
  Nie wiem kto to „Jaca”,dlatego ponawiam pytania ?
  Jeszcze raz to zrobię,ale tutaj apel do organów ZGK Spółka z o.o(Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej ,Zarzadu)aby wyjaśnić rolę firmy o której pisałem wyżej co do „wspolpracy” z ZGK Barciany.
  Pozdrawiam.

  1. Rolą jest odbiór odpadów i zarabianie na tym, co tu wyjaśniać? Osobną kwestią jest zasadność kontynuowania tej współpracy jeśli odpady będą odbierane w workach do segregacji? To całkowicie zmienia formę odbioru i warunki określone w poprzednich zleceniach.

  2. Najlepiej pisemnie zwróć się z takim pytaniem, w dobie epidemii mailowo pewnie też można bez przeszkód. To informacja publiczna więc nie powinni być przeszkód.

  3. Cezary, nie stukaj bez potrzeby w klawiaturę, nie pomawiaj bezrozumnie, tylko wyślij pisemne pytanie do Wójta a odpowiedź opublikuj w komentarzach. Tak robią dorośli.

 17. Bardzo ważna sprawa ,a może kluczową jest identyfikacja ilości osób zamieszkujących daną posesję.
  Jakoś w tym ferworze dyskusji nie zauważono albo fragmentarycznie podjęto, bez szczegółowej analizy tej kwestii nie ma co podchodzić do tematu odbioru odpadów.
  Apel starannie rozeznać jaka ilość osób zamieszkuje daną posesję.

  1. Z tego co wiem i o tym wójtowa mówiła na sesji że trwa weryfikacja to pewnie zweryfikowali. Sasiadka mowila ze wezwanie dostala.

  1. Ludzie byłego wójta będą stali na stanowisku że się nie da, albo nieopłaca, bo segregowni nie ma. A ja się pytam a dzisiaj jest? Przeciez segregujemy. Prawda jest tylko jedna bo kolega straci dochód? Za najem pojemników i specjalistycznych śmieciarek.

 18. Trzeba wezwać publicznie Komisję Rewizyjną Rady Gminy do zbadania tej.sprawy dotyczącej pojemników na odpady,oraz samochodów do odbioru.
  Nie ma już tego Baczka( ,a nawet gdyby był)nikt nie będzie.opowiadal iż Komisja Rewizyjna nie może kontrolować Spółki z 100% udziałem Gminy.

 19. Rządzi Wójt Kamińska i to ona ma przedstawić kalkulacje na odpady oraz najlepsze rozwiązanie dla mieszkańców. Coś długo milczy, dlaczego?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *