REGION: 32. rocznica powołania Straży Granicznej – Magna Masuria

REGION: 32. rocznica powołania Straży Granicznej

5

Funkcjonariusze i pracownicy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży granicznej po raz 32. uczcili rocznicę powołania Straży Granicznej. Wręczono medale, wyróżnienia oraz awanse na kolejne stopnie służbowe.

Uroczystość 2 czerwca rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Św. Jerzego w Kętrzynie, której przewodniczył ks. kanonik Stanisław MAJEWSKI, a Słowo Boże wygłosił ksiądz prałat kanonik płk SG Zbigniew KĘPA-Dziekan Straży Granicznej.

Dalsze obchody 32. rocznicy powołania Straży Granicznej odbyły się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kętrzynie. W asyście pocztu sztandarowego odśpiewano hymn i podniesiono flagę państwową. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili m.in.: Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Błażej POBOŻY, Pan Janusz JABŁOŃSKI reprezentujący Panią Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Królewcu, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur CHOJECKI oraz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Miron SYCZ. Ponadto, w przedsięwzięciu udział wzięły służby mundurowe, przedstawiciele władz lokalnych i duchowieństwa oraz mieszkańcy regionu.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz ZYBIŃSKI w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie. Wyrazy wdzięczności skierował również do funkcjonariuszy i pracowników SG za codzienny trud i poświęcenie. – (…) Niech ten dzień upłynie dla Was w poczuciu dumy i dobrze wypełnionego obowiązku wobec Formacji, Ojczyzny i Społeczeństwa. Pamiętajmy-jesteśmy integralną częścią Straży Granicznej i tworzymy Jej historię. (…)”

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Błażej POBOŻY, pogratulował wyróżnionym i awansowanym, życząc równocześnie dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. – (…) Szczególny szacunek dla Straży Granicznej widać dzisiaj po odznaczeniach. Jesteście integralną częścią społeczeństwa i niezmiernie mi miło, że mogłem uczestniczyć w Waszym Święcie. (…)”

Serdeczne życzenia z okazji 32. rocznicy powołania Straży Granicznej wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom formacji, złożyli również Wojewoda i Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Święto Straży Granicznej to czas wyróżnień osób zasłużonych dla formacji.

W tym roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej DUDA nadał Złoty Medal za Długoletnią Służbę 4 przedstawicielom W-MOSG i 4 CSSG. Srebrnym medalem uhonorowano 7 osób z W-MOSG i 2 CSSG oraz brązowym 2 CSSG.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz KAMIŃSKI nadał Złoty Medal za Zasługi dla Straży Granicznej funkcjonariuszowi W-MOSG i 1 CSSG oraz Panu Mariuszowi PAWŁOWSKIEMU Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Srebrny medal otrzymało 5 strażników granicznych z WMOSG i 2 CSSG oraz Pan Krzysztof KURIATA z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, insp. rez. Jerzy, CHROBAK były Zastępca Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, płk Piotr ZIÓŁKOWSKI Dyrektor Delegatury ABW w Białymstoku.

Brązowy medal przyznano 12 osobom W-MOSG i 5 CSSG oraz przedstawicielom wojska polskiego, policji, lasów państwowych oraz urzędu wojewódzkiego w Olsztynie.

Ponadto Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz PRAGA nadał Odznakę Straży Granicznej –  31 funkcjonariuszom W-MOSG i 10 CSSG. 

Natomiast Komendant W-MOSG gen. bryg. SG Tomasz ZYBIŃSKI wyróżnił 41 osób Emblematem Pamiątkowym Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, w tym pracownika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam PACUK nadał Odznakę Pamiątkową CSSG gen. mjr. Oleksandrowi ŁUCKIEMU, Rektorowi Narodowej Akademii im. Bohdana CHMIELNICKIEGO Państwowej Straży Granicznej Ukrainy.

Z okazji Święta Straży Granicznej w korpusie oficerskim otrzymało 17 funkcjonariuszy W-MOSG  i 7 CCSG. Natomiast na pierwszy stopień oficerski promowanych zostało 14  funkcjonariuszy obu kętrzyńskich jednostek. Awans na stopień chorążego otrzymało 69 W-MOSG i 5 CSSG, a w korpusie podoficerów 88 funkcjonariuszy W-MOSG i 1 CSSG.

Doniosłym momentem było pożegnanie Naczelnika Wydziału Granicznego płk. SG Ryszarda Synowskiego. Pułkownik, żegnający się z mundurem po 40 latach służby otrzymał szablę oficerską.

Uroczystości poprzedził koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, który odbył się dzień wcześniej w Bartoszycach. Mieszkańcy Warmii i Mazur tego dnia zobaczyli również pokaz specjalistycznego sprzętu Straży Granicznej. Na uczestników czekała również graniczna grochówka.

32 rocznicę powołania Straży Granicznej uczczono również na placówkach terytorialnie podległych Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi Straży Granicznej.

Wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym funkcjonariuszom i pracownikom serdecznie gratulujemy!

5 thoughts on “REGION: 32. rocznica powołania Straży Granicznej

  1. Czy obowiązuje już zakaz zatrudniania w urzędach państwowych osób, które w okresie PRL do 31 lipca 1990 roku pełniły służbę i pracowały w organach bezpieczeństwa państwa PRL np. byli fukcjonariusze ZOMO ?

  2. Dziękuje Panom komendantom że przywrócili tradycję świętowania wśród społeczeństwa lokalnego. Kętrzyn związany jest od wielu, wielu lat ze służbą graniczną. Przydałaby się promocja tego co ma nastąpić. Zarakło zapowiedzi w mediach lokalnych lub baneru w centrum miasta. A informacja o pokazie musztry paradnej orkiestry SG w Bartoszycach jest tptalnym zaskoczeniem. Czyżby były wiceburmistrz w Baroszycach zadziałał ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *