REGION: Pożyczki dla rozwoju Warmii i Mazur – Magna Masuria

REGION: Pożyczki dla rozwoju Warmii i Mazur

0

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisały w czwartek 28 grudnia umowę na finansowanie instrumentów finansowych w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. BGK będzie zarządzał środkami, które trafią na wsparcie przedsiębiorczości, poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

Umowa opiewa na kwotę blisko pół miliarda złotych (499,85 mln zł), z czego ponad 424 mln zł to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

– Przedsiębiorcy to nasi ważni partnerzy w realizacji programów funduszowych Unii Europejskiej – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Po pierwsze, nauczyli się oni skutecznie po nie sięgać jako beneficjenci, a po drugie, to oni realizują inwestycje finansowane ze środków europejskich. Nowa perspektywa finansowa otwiera przed biznesem jeszcze większe możliwości w postaci instrumentów finansowych. To zachęta do działania nie tylko dla naszych przedsiębiorców, ale także dla inwestorów zewnętrznych, którzy będą chcieli się rozwijać na Warmii i Mazurach.

– Dzięki tej formule pożyczkowej raz przyznane alokacje mogą służyć regionowi kilkukrotnie poprzez mechanizm zwrotności – komentuje Angela Martinez-Sarasola, kierownik Wydziału ds Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej– Cieszymy się, że te fundusze będą wspierać przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, a także tych, którzy postanowią zainwestować w regionie, co z pewnością pozytywnie wpłynie na jego rozwój. Z ogromną satysfakcją odnotowujemy fakt, iż gros tej alokacji przyczyni się do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu poprzez inwestycje na rzecz poprawy szeroko rozumianej efektywności energetycznej oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Pożyczki na rozwój i zielone inwestycje

Środki w programie trafią na pożyczki, które wesprą transformację cyfrową małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), inwestycje rozwojowe sektora MŚP, przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej i zwiększenia liczby OZE.

– BGK jako polski bank rozwoju ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu środkami unijnymi, także na terenie Warmii i Mazur – mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego– Cieszę się, że będziemy kontynuować współpracę z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego i również w perspektywie finansowej 21-27 wspólnie działać na rzecz zrównoważonego rozwoju Warmii i Mazur. 

Teraz BGK w przetargach wybierze partnerów finansujących, którzy będą udzielali pożyczek na terenie Warmii i Mazur. Pożyczki będą dostępne najprawdopodobniej w drugim kwartale 2024 roku.

Dostępnych będzie kilka rozwiązań:

Pożyczka na cyfryzację przedsiębiorstw

Wsparcie dla MŚP na inwestycje w infrastrukturę, wyposażenie, zakup usług zwiększających cyfryzację, automatyzację i robotyzację procesów, personalizację usług. Środki na zwiększenie zakresu wykorzystania Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz zaawansowanych analiz przy wprowadzaniu niezbędnych zmian organizacyjnych.

Pożyczka dla przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju

Wsparcie dla MŚP, które dopiero zaczynają się rozwijać. Pożyczki na inwestycje umożliwiające poprawę konkurencyjności firmy lub realizację nowych projektów.

Pożyczka na inwestycje rozwojowe

Finansowanie działań prorozwojowych sektora MŚP. Środki na rozwój innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, m.in. poprzez adaptowanie gotowych technologii i rozwiązań zakupionych przez przedsiębiorstwo, wprowadzanie tzw. innowacji imitujących oraz innowacji przynajmniej w skali przedsiębiorstwa.

Pożyczka z premią na poprawę efektywności energetycznej

Wsparcie dla sektora mieszkaniowego i instytucji publicznych na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz oświetlenia ulicznego.

Ekopożyczka z premią dla przedsiębiorców

Pożyczka dla mikro i małych przedsiębiorstw na poprawę efektywności energetycznej. Celem wsparcia jest zmniejszenie zużycia energii w firmach i zmiana procesów produkcyjnych na takie, które w większym stopniu oszczędzają zasoby.

Pożyczka OZE z premią

Wsparcie m.in. dla MŚP, JST, organizacji pozarządowych i podmiotów sektora mieszkaniowego. Pożyczki na inwestycje w OZE będą dostępne zarówno dla podmiotów produkujących energię na własne potrzeby oraz dla podmiotów produkujących energię na sprzedaż.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *