REGION: Vladimir S. usiłował zabić kobietę – usłyszał wyrok – Magna Masuria

REGION: Vladimir S. usiłował zabić kobietę – usłyszał wyrok

0

obrazek poglądowy

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 24 października 2023 r. skazał na karę 8 lat pozbawienia wolności Vladimira S., oskarżonego o usiłowanie zabójstwa kobiety w jednej z miejscowości na terenie gminy Dywity.

Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w dniu 29 marca 2023 r. w jednym z zakładów pracy na terenie gminy Dywity.

Według ustaleń oskarżyciela publicznego, Vladimir S. oraz pokrzywdzona kobieta pracowali razem i od pewnego czasu byli parą. Jednakże, gdy kobieta postanowiła zakończyć związek, spotkało się to z niezadowoleniem oskarżonego. Vladimir S. krytycznego dnia, tj. 29 marca 2023 r. około godz. 20, przyszedł do zakładu pracy i zaatakował pokrzywdzoną nożem. Mężczyzna zadał kobiecie trzy ciosy nożem – dwa w udo oraz jeden w okolice jamy brzusznej. Zdaniem prokuratora, Vladimir S. tym samym usiłował dokonać zabójstwa pokrzywdzonej. Oskarżony zamierzonego celu nie osiągnął tylko z uwagi na obronną postawę kobiety oraz interwencję innych pracowników zakładu, którzy odciągnęli go od pokrzywdzonej i obezwładnili oraz udzielili pomocy zranionej kobiecie.

Proces Vladimira S. rozpoczął się w dniu 5 września 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie kwestionował swojego udziału w tym zdarzeniu, jednakże w złożonych przed Sądem wyjaśnieniach zapewniał, że chciał tylko postraszyć pokrzywdzoną nożem i nigdy nie chciał zrobić jej krzywdy.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 24 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Vladimira S. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i skazał go za to na karę 8 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej kobiety na odległość mniejszą niż 100 m i bezpośredniego kontaktowania się z nią przez okres 10 lat od uprawomocnienia się wyroku. Ponadto, Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej kwoty 10 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sąd podając ustne motywy wyroku wskazał, że Vladimir S. w toku procesu zapewniał, że nie miał zamiaru zabić pokrzywdzonej i żadnej krzywdy nie mógłby nigdy jej wyrządzić. W ocenie Sądu, takim jego twierdzeniom nie można było dać wiary. W okresie poprzedzającym to zdarzenie stosunki pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzoną popsuły się. Kobieta postanowiła zerwać z oskarżonym, ponieważ nadużywał alkoholu i bywał wobec niej agresywny. Oskarżony nie chciał przyjąć tego wiadomość i 29 marca 2023 r. zaatakował pokrzywdzoną, będąc w stanie nietrzeźwości. W ocenie Sądu, oskarżony działał wówczas z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonej, zwłaszcza, że wcześniej groził jej tym, że ją zabije. Sąd podkreślił, że oskarżony zadał tej kobiecie trzy ciosy nożem skierowane w okolice brzucha i lewego uda. Zdaniem Sądu, nie było to żadne straszenie pokrzywdzonej. Oskarżony godził wówczas bezpośrednio w jej życie. Jednak ostatecznie został powstrzymany przez inne osoby, jak również na skutek postawy obronnej samej pokrzywdzonej. W ocenie Sądu, w innym przypadku oskarżony zabiłby ją tym nożem na miejscu.

Zdaniem Sądu, kara wymierzona oskarżonemu jest adekwatna do stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *