REGION: Zapowiedź XLVII sesja Sejmiku województwa | 28-02-2023

2

XLVII sesja sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się 28 lutego 2023 roku w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1). Początek stacjonarnego spotkania o godz. 12.

Transmisja z sesji będzie dostępna również na stronie internetowej samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pod adresem: https://warmia.mazury.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod adresem: https://bip.warmia.mazury.pl

PORZĄDEK OBRAD:

 1. otwarcie sesji,
 2. rozpatrzenie wniosków do porządku obrad,
 3. sprawozdanie marszałka województwa z prac zarządu pomiędzy sesjami,
 4. sprawozdanie z wysokości średnich  wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022 w szkołach i placówkach prowadzonych przez województwo warmińsko-mazurskie  referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie  referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
 6. podjęcie uchwały w sprawie przekazania przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego danych statystycznych w formie sprawozdania o ochronie przyrody i krajobrazu na rok 2022 (formularz OS-7)  referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
 7. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2023 roku zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami  referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
 8. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez województwo warmińsko-mazurskie, a przyjęcia przez województwo pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji
  i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód, obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski), na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego  referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu listu intencyjnego dotyczącego współpracy międzyregionalnej między województwem warmińsko-mazurskim (Rzeczpospolita Polska)
  a okręgiem Dolj (Rumunia)  referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/389/12 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 28 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest województwo warmińsko-mazurskie  referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/513/22 sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 22 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych województwa warmińsko-mazurskiego do rejestru należności publicznoprawnych  referująca: S. Jaskulska, członek zarządu województwa,
 12.  podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny przez województwo warmińsko-mazurskie na rzecz gminy-miasta Działdowo   referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
 13.  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2023-2037  referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,  
 14.  podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa warmińsko-mazurskiego na 2023 rok – referujący: G. M. Brzezin, marszałek województwa,
 15. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Orneta na dofinansowanie w zakresie promocji gminy Orneta podczas Festiwalu Miast Cittaslow  referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
 16.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lubomino  referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
 17.  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Iława  referująca: J. Piotrowska, członek zarządu województwa,
 18.  podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinki byłej drogi krajowej nr 15) na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie, gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz gminy Kurzętnik – referujący: M. Kuchciński, wicemarszałek województwa,
 19. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli komisji rewizyjnej sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego na 2023 rok   referujący: D. Rudnik, przewodniczący komisji rewizyjnej sejmiku województwa,
 20. skargi, wnioski i petycje  referująca: B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku,
 21. sprawy organizacyjne sejmiku, 
 22. przyjęcie protokołu z obrad XLV sesji sejmiku z 29 grudnia 2022 roku,
 23. przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji sejmiku z 21 stycznia 2023 roku,
 24. sprawy różne, 
 25.  oświadczenia radnych,
 26.  nadanie Honorowego Obywatelstwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego – referująca:
  B. Hordejuk, przewodnicząca sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego,
 27. zamknięcie sesji.

2 thoughts on “REGION: Zapowiedź XLVII sesja Sejmiku województwa | 28-02-2023

 1. Redaktor jedzie na sesje? W pkt 20 i 24 zadać pytanie czy radny Prokop będzie zawieszony w swoich funkcjach społecznych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *