ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI: Wieża Franków na Akropolu Ateńskim – zburzona historia – Magna Masuria

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI: Wieża Franków na Akropolu Ateńskim – zburzona historia

0

Wieża Franków była imponującą budowlą średniowieczną, wzniesioną na Akropolu Ateńskim przez Franków jako część pałacu książąt ateńskich. Jednak los tej wieży był przesądzony, gdy władze greckie podjęły decyzję o jej zniszczeniu w 1874 roku. Inicjatorem tego aktu był Heinrich Schliemann, niemiecki biznesmen i amatorski archeolog, który wsparł finansowo tę kontrowersyjną akcję.

Data budowy wieży pozostaje zagadką, a po jej zniszczeniu stało się niemożliwe dokładne ustalenie tego faktu. Zwykle przypisuje się jej budowę rodzinie Acciaioli, która rządziła Księstwem Ateńskim w okresie od 1388 roku aż do ostatniego przedstawiciela rodu zamordowanego na zlecenie Imperium Osmańskiego w 1460 roku. To właśnie Acciaioli przekształcili kompleks Propyleje w pałac. Jednak według badacza średniowiecza, Petera Locka, wieża „równie dobrze mogła należeć” do pierwszej dynastii frankijskich książąt ateńskich, rodu de la Roche z XIII wieku, którzy również mieli swoją rezydencję na tym miejscu, choć brak jest szczegółowych informacji na ten temat.

Decyzja o zburzeniu wieży budzi jednak kontrowersje. Czy była słuszna? Czy to zniszczenie nie przyniosło utraty ważnego dzieła przeszłości? Wieża Franków i jej pozostałości były świadectwem czasów, kiedy Frankowie mieli wpływ na losy Księstwa Ateńskiego. Z drugiej strony, inicjatywa Heinricha Schliemanna była związana z badaniami archeologicznymi i dążeniem do odkrywania ukrytych skarbów historycznych. Czy ostateczna decyzja była słuszna, czy też mogła zostać podjęta inna ścieżka, która zachowałaby ten historyczny obiekt?

Niezależnie od stanowiska w tej kwestii, Wieża Franków na Akropolu Ateńskim pozostanie jednym z zaginionych elementów historii Grecji, której pełna historia i znaczenie nie mogą być już w pełni odtworzone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *