SROKOWO: W sierpniu ruszą srokowskie półkolonie – Magna Masuria

SROKOWO: W sierpniu ruszą srokowskie półkolonie

0

13 czerwca 2024 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Srokowie, Wójt Gminy Srokowo – Katarzyna Sadowska, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krzysztofa Heine, zawarła umowę z Mazurską Fundacją Edukacyjną Bonus Pastor na wsparcie zadań publicznych Gminy Srokowo. Zadania te są realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Już w sierpniu ruszą półkolonie pt. „Optymistyczne wakacje” dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat. Uczestnicy będą mogli brać udział w ciekawych zajęciach, zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa. Nie zostanie również pominięta grupa starsza (14-20 lat), ponieważ dla niej zostanie zorganizowany turnus pt. „Wakacje z żaglami”. Turnus obejmie tygodniowy kurs teoretyczny i praktyczny z żeglowania. Zapisy ruszą już niebawem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *