Strażacy Ochotnicy z powiatu kętrzyńskiego ćwiczyli w Ełku – Magna Masuria

W miniony weekend, a dokładnej 3 lipca, w sobotę w Ełku odbywały się ćwiczenia dla strażaków, którzy mogli sprawdzić swoje umiejętności w komorze dymowej. W szkoleniach wzięło udział kilku strażaków z całego powiatu kętrzyńskiego, między innymi z OSP Skandawa czy też Pani Prezes OSP Srokowo, którzy pozytywnie ukończyli test komory dymowej.

W komorze dymowej sprawdza się odporność strażaków na obciążenia psychofizyczne w warunkach zbliżonych do rzeczywistości. W czasie testów i ćwiczeń doskonalących sprawdza się orientację, zdolność do przemieszczania w warunkach zadymienia i ograniczonej przestrzeni. Ratownik w aparacie oddechowym pokonuje różne przeszkody w warunkach podwyższonej temperatury, hałasu oraz efektów świetlnych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa strażak jest obserwowany z pomieszczenia sterowni, wyposażonego w monitor połączony z kamerami. Dodatkowe zabezpieczenie ratowników w czasie testów i ćwiczeń doskonalących stanowi sygnalizacja stanu awaryjnego, system awaryjnego oddymiania oraz wyłączniki bezpieczeństwa. Z pulpitu umieszczonego w sterowni kontrolowane są wszystkie urządzenia, zgodnie z założeniami testu lub ćwiczeń doskonalących.

Dzięki temu wiemy, że lokalni strażacy ciągle się doszkalają i są specjalistami w swoim fachu, aby móc jak najlepiej dbać o nasze bezpieczeństwo i działać w razie potrzeby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *