UWAŻAJ NA NIEBEZPIECZNY CZAD – Magna Masuria

Tlenek węgla to cichy zabójca. Co roku zabiera życie wielu osobom, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. W domach i mieszkaniach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem. Dla bezpieczeństwa swojego i bliskich zróbmy wszystko, aby właściwie zabezpieczyć miejsce zamieszkania przed tym cichym zabójcą.

Czad – cichy zabójca

Każdego roku w okresie grzewczym tlenek węgla, popularnie nazywany czadem, zbiera śmiertelne żniwo. Wiele osób z objawami podtrucia trafia też do szpitala. W wyniku działania czadu w pierwszej kolejności uszkodzeniu ulegają narządy człowieka, które wrażliwe są na niedotlenienie, czyli układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy. Tlenek węgla jest o tyle niebezpieczny, że nie posiada smaku, zapachu, a do tego jest bezbarwny, nie szczypie w oczy i nie dusi w gardle stąd nazywany jest „cichym zabójcą”. Do zatruć dochodzi najczęściej w przypadku niesprawnej wentylacji i niedrożnych przewodów kominowych. W wielu przypadkach do zatrucia tlenkiem węgla dochodzi w łazience.

Ryzyko zatrucia można zminimalizować poprzez zainstalowanie w domu lub w mieszkaniu czujnika tlenku węgla. Podstawową funkcją takiej czujki jest wykrywanie czadu i alarmowanie o podwyższonym jego stężeniu w mieszkaniu głośnym sygnałem dźwiękowym. Taki czujnik podnosi poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, zmniejsza ryzyko zaczadzenia oraz pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia.

W celu uniknięcia zaczadzenia należy:

  • przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
  • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
  • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
  • nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
  • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku,
  • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
  • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie,
  • rozszczelnienie okien,
  • nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto zamontować w domu czujnik tlenku węgla. Koszt zamontowania takiego urządzenia jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie niesie – czyli ratowania ludzkiego życia.

Kętrzyńscy policjanci apelują również  do wszystkich właścicieli domów i budynków korzystających z pieców CO opalanych paliwem stałym.

Przewody kominowe

Bagatelizowanie obowiązku czyszczenia kominów oraz ich systematycznych przeglądów może doprowadzić do osadzania się wewnątrz przewodów dużej ilości sadzy, która z kolei może ulec zapaleniu. 

W piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Jako materiały chemicznie bardzo złożone, w piecu spalą się tylko częściowo i wytworzą duże ilości cząstek sadzy, która odłoży się w przewodach kominowych. Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny szum spowodowany trwającą gwałtowną reakcją spalania w przewodzie. Paląca się w wysokich temperaturach sadza może spowodować nieszczelności w przewodzie kominowym i tym samym doprowadzić do zapalenia materiałów na niższych kondygnacjach przylegających bezpośrednio lub pośrednio do komina.

Przypominamy o tym obowiązku, ponieważ ze względu na zły stan techniczny przewodów oraz powstały pożar, strażacy wystawiają zakaz korzystania z urządzeń grzewczych do czasu kontroli i pozytywnej ekspertyzy wystawionej przez kominiarzy. Takie postępowanie wynika z troski o bezpieczeństwo osób znajdujących się w pomieszczeniach.

W zakresie zaniedbań, które mogą doprowadzić do pożaru, czyli w zakresie naruszenia przepisów przeciwpożarowych, czy też nieostrożnego obchodzenia się z ogniem policjanci mogą wobec sprawcy zastosować postępowanie w sprawie o wykroczenia.

To, w obliczu nieszczęścia jakie może dotknąć mieszkańców budynku po zaistnieniu pożaru, jest najłagodniejszą formą sankcji.

Dlatego mając na uwadze dobro osób prosimy o rozważne eksploatowanie urządzeń grzewczych i o ich systematyczne kontrolowanie.

Zapalenie się sadzy w kominie jest zapaleniem się cząstek nagromadzonych wewnątrz przewodów kominowych (spalinowych), które zbierały się w czasie pracy urządzeń grzewczych, a które nie były wyczyszczone przez kominiarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *